Webbutveckling och Programmering, 30hp (webutv)

Kurspaketet “Webbutveckling och Programmering”, också kallad webutv, består av fyra kurser som hjälper dig att komma igång med programmering och webbutveckling.

Lär dig grunderna i webbutveckling och programmering. Kurspaketet erbjuder fyra kurser som ger dig en bred bas och en stabil grund att stå på inför fortsatta studier inom området webbutveckling och webbprogrammering.

#Förkunskapskrav

Den första kursen, Programmering och Problemlösning med Python (python), kräver grundläggande behörighet. Övriga kursers förkunskapskrav förutsätter att man genomgått föregående kurs.

#Innehåll

Du börjar med en grundkurs i programmering i Python för att komma i gång med tänket. Kursen har vissa inslag av webbutveckling men fokuserar på traditionell programmering. Därefter fortsätter du med programmering i JavaScript i en webbmiljö där du introduceras även i HTML och CSS samt webben som utvecklingsmiljö.

Sedan breddar du dina kunskaper genom att studera operativsystemet Linux och dess olika delar och som sista kurs blir det utveckling av webbapplikationer till mobila enheter och läsplattor.

Alla kurser är praktiskt inriktade och varje kurs examineras med ett projekt.

Efter kurspaketet har du breda och grundläggande kunskaper inom webbutveckling och programmering och du kan fortsätta att fördjupa dig inom området webbutvecklare och webbprogrammerare.

Du kan komplettera dina studier på detta kurspaket med fortsatta studier på kurspaketet “Webbprogrammering och Databaser, 30hp”. Du kan även studera på de båda kurspaketen parallellt.

All undervisning och examination är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campus-träffar.

#Studietakt

Kurspaketet går på halvfart och du läser två kurser per termin. Du går två terminer, totalt ett års studier på halvfart. Du studerar 20 timmar varje vecka.

#Fyra kurser

Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7.5hp och examineras separat.

Namn Smeknamn Poäng
Programmering och Problemlösning med Python python 7.5hp
Programmering med JavaScript javascript1 7.5hp
Programmera webbtjänster i Linux linux 7.5hp
Webbapplikationer för mobila enheter webapp 7.5hp

Du går kurserna efter varandra, i den ordning som visas ovan. När du är klar med den första kursen så hoppar du på nästa.

#Rekommenderad studieplan

Det finns rekommenderade studieplaner som ger dig en grund för planeringen av kurserna. I den rekommenderade studieplanen finns deadlines som gäller för respektive kurs.

#Lektionsplan

Det finns lektionsplaner för varje kurs som visar när det finns bokade tillfällen för undervisning och handledning.

#Registrering och avregistrering per kurs

Du registrerar dig för varje kurs och du kan bli avregistrerad per kurs. Varje kurs har ett 3-veckors upprop som sker ett par veckor in i varje kurs. Om du inte uppfyller kursens krav så riskerar du att bli avregistrerad från kursen.

Det innebär att du kan vara antagen till kurspaketet, men om du inte fullföljer studierna enligt den rekommenderade studieplanen så riskerar du att bli avregistrerad på de resterande kurserna innan terminen är slut.

Tips från coachen

Se till att klara 3-veckors uppropet i varje kurs. Om du gör det så har du “alltid” din studieplats kvar på kursen. Du kan inte bli utkastad från kursen när du väl klarat kraven för uppropet. Du har då möjligheten att omregistrera dig på kommande kurstillfällen.

#Vidare studier efter kurspaketet

Du läser kurserna tillsammans med studenter på programmet Webbprogrammering.

Efter avslutat kurspaket kan du ansöka till programmet Webbprogrammering och få dina kurser tillgodoräknade in i programmet.

#Vad säger andra studenter?

Läs vad Pernilla, Gabriel, DanielJ och Dennis säger om sina studier och vilka jobb de fick.

#Kontakt

Det finns en gitter-kanal som är generell för alla studenter som gått eller går kurspaketet, där kan du ställa frågor till kurspaketets lärare eller de studenter som går/gått paketet.

#Revision history

  • 2017-06-08: (E, mos) Ny strukur med antagningsomgångar.
  • 2016-07-04: (D mos) Genomgången inför ht16.
  • 2016-03-11: (C, mos) Bort med länk till kursutvärdering eftersom den kräver inloggning i forumet.
  • 2015-12-18: (B, mos) Om studietakter.
  • 2015-01-08: (A, mos) Första utgåvan inför vårterminen 2015.

Document source.