Webbprogrammering och Databaser, 30hp (webprog)

Kurspaketet “Webbprogrammering och Databaser”, också kallad webprog, består av fyra kurser som hjälper dig att utvecklas till webbprogrammerare.

Lär dig använda den senaste tekniken för att utveckla databasdrivna webbplatser och webbapplikationer. Kurspaketet riktar sig till dig som vill få en gedigen förståelse för hur man bygger webbapplikationer med senaste versionerna av teknikerna och fokus på HTML, CSS, PHP och databaser med SQL i en Unix-baserad miljö.

#Förkunskapskrav

Den första kursen, Webbteknologier (htmlphp), kräver grundläggande behörighet. Övriga kursers förkunskapskrav förutsätter att man genomgått föregående kurs.

#Innehåll

Du börjar med en grundlig översikt av de senaste versionerna av HTML och CSS och använder det till att bygga en webbplats som delvis lagrar sitt innehåll i databasen SQLite. Du jobbar vidare med design och användbarhetsaspekter, men ur ett praktiskt och programmeringsinriktat perspektiv. Därefter blir det mer databaser och objektorienterad utvecklingstekniker. Du fortsätter med ett objektorienterat synsätt på programmeringsspråket PHP och använder ett objektorienterat gränssnitt mot databasen MySQL. Alla kurser är praktiskt inriktade och varje kurs examineras med ett projekt.

Kurspaketet ger dig breda och grundläggande kunskaper inom flera av de tekniker som webbprogrammerare förväntas behärska. Du kan fortsätta att fördjupa dig inom området via kurspaketet Webbutveckling och Programmering, 30 hp. Du kan studera på de båda kurspaketen parallellt. Kurserna inom kurspaketet kan du tillgodoräkna dig om du fortsätter studera på programmet Webbprogrammering. All undervisning och examination är distansbaserad. Det finns inga obligatoriska campus-träffar.

#Studietakt

Kurspaketet går på halvfart och du läser två kurser per termin. Du går två terminer, totalt ett års studier på halvfart. Du studerar 20 timmar varje vecka.

#Fyra kurser

Kurspaketet består av fyra kurser, varje kurs är på 7.5hp och examineras separat.

Namn Smeknamn Poäng
Webbteknologier htmlphp 7.5hp
Teknisk webbdesign och användbarhet design 7.5hp
Databasteknologier för webben databas 7.5hp
Objektorienterade Webbteknologier oophp 7.5hp

Du går kurserna efter varandra, i den ordning som visas ovan. När du är klar med den första kursen så hoppar du på nästa.

#Rekommenderad studieplan

Det finns rekommenderade studieplaner som ger dig en grund för planeringen av kurserna. I den rekommenderade studieplanen finns deadlines som gäller för respektive kurs.

#Lektionsplan

Det finns lektionsplaner för varje kurs som visar när det finns bokade tillfällen för undervisning och handledning.

#Registrering och avregistrering per kurs

Du registrerar dig för varje kurs och du kan bli avregistrerad per kurs. Varje kurs har ett 3-veckors upprop som sker ett par veckor in i varje kurs. Om du inte uppfyller kursens krav så riskerar du att bli avregistrerad från kursen.

Det innebär att du kan vara antagen till kurspaketet, men om du inte fullföljer studierna enligt den rekommenderade studieplanen så riskerar du att bli avregistrerad på de resterande kurserna innan terminen är slut.

Tips från coachen

Se till att klara 3-veckors uppropet i varje kurs. Om du gör det så har du “alltid” din studieplats kvar på kursen. Du kan inte bli utkastad från kursen när du väl klarat kraven för uppropet. Du har då möjligheten att omregistrera dig på kommande kurstillfällen.

#Vidare studier efter kurspaketet

Du läser kurserna tillsammans med studenter på programmet Webbprogrammering.

Efter avslutat kurspaket kan du ansöka till programmet Webbprogrammering och få dina kurser tillgodoräknade in i programmet.

#Vad säger andra studenter?

Läs vad Pernilla, Gabriel, DanielJ och Dennis säger om sina studier och vilka jobb de fick.

#Kontakt

Det finns en gitter-kanal som är generell för alla studenter som gått eller går kurspaketet, där kan du ställa frågor till kurspaketets lärare eller de studenter som går/gått paketet.

#Revision history

  • 2018-06-29: (I, mos) Bytte kursnamn dbw till databas.
  • 2017-06-08: (H, mos) Ny strukur med antagningsomgångar.
  • 2016-03-14: (G, mos) Info om paus i kurspaketet.
  • 2015-12-18: (F, mos) Information om studietakter.
  • 2015-01-07: (E, mos) Uppdateringar när det blev två kurspaket.
  • 2014-08-07: (D, mos) Uppdateringar inför hösten 2014, bort med flexibel studietakt och in med nya studieplaner.
  • 2013-09-26: (C, mos) Mindre uppdateringar i samband med ny info om 3-veckors upprop.
  • 2013-09-12: (B, mos) Tog bort referens till kurskoder som byts till och från, smärre justeringar.
  • 2013-01-08: (A, mos) Första utgåvan inför vårterminen 2013.

Document source.