Skapa grunden för ett Yahtzee spel

By , . Latest revision .

I denna uppgiften ska ni börja lite smått med att skapa ett Yahtzee spel.

Ni kommer att fortsätta utveckla spelet igenom flera kursmoment. I denna uppgiften skapar vi grunden med en tärningsklass och en hand (hållare för flera tärningar).

#Förkunskaper

Ni har gått igenom delarna “Intro till guiden” och “Objekt och klasser” i guiden “Kom igång med objekt”.

Ni har jobbat igenom övningen “Introduktion till enhetstester”.

Ni har jobbat igenom övningen “Flask och Jinja2”.

Ni har också gjort din “Flask applikation körbar via CGI”.

Om ni har gjort övningarna så har ni nästan kommit i mål med uppgiften.

#Introduktion

Ni ska som sagt utveckla ett Yahtzee spel över flera kursmoment.

Spelet ska följa de internationella reglerna och inte de svenska reglerna. Här kan ni hitta reglerna. I denna uppgiften kommer ni inte skapa någon logik för reglerna det kommer i senare uppgifter.

I denna uppgiften ska ni bara skapa grunden, vilket är tärningar, något att hålla tärningarna i (en hand) och visa upp vilka tärningar som har slagits.

Era klasser ska uppfylla beskrivningarna nedanför. Beskrivningarna är vad som måste finnas, ni får och är rekommenderade att skapa ytterligare metoder och attribut där ni tycker att det behövs.

#Die

Denna klassen ska representera tärning.

Die klass

Die klass

#Attributen

 • MIN_ROLL_VALUE - Ska innehålla minsta värdet en träning kan slå. Ska användas när en tärning kastas.
 • MAX_ROLL_VALUE - Ska innehålla största värdet en träning kan slå. Ska användas när en tärning kastas.
 • value - Ska innehålla värdet en tärning har slagit.

#Metoderna

 • __init__(value) - value parametern ska ha ett default värde. Om man skickar med ett argument till value parametern i konstruktorn ska tärningen få det värdet. Om argumentet innehåller ett heltal som är större än MAX_ROLL_VALUE, tilldela MAX_ROLL_VALUE som värde på tärningen. Om argumentet innehåller ett heltal som är mindre än MIN_ROLL_VALUE, tilldela MIN_ROLL_VALUE som värde på tärningen. Om man inte skickar med ett argument ska det slumpas fram ett värde till tärningen.
 • get_name() - ska returnera namnet på värdet tärningen har. En tärning med värdet 1 har namnet “one”, värdet 2 har namnet “two” osv.
 • get_value() - ska returnera värdet på tärningen.
 • roll() - slumpa fram ett nytt värde på tärningen. Använd funktionen randint i modulen random. Eftersom att värden slumpas fram så kan en tärning få samma värde igen.
 • __str__() ska returnera värdet som tärningen har som en sträng.

#Hand

Denna klassen ska representera en spelhand som ska ha fem tärningar den kan spela med.

Hand klass

Hand klass

#Attributen

 • dice - en lista som ska innehålla fem Die objekten.

#Metoderna

 • __init__(dice_values) - values parametern ska ha ett default värde. Om man skickar in ett argument till parmetern i konstruktorn, så ska argumentet vara en lista som innehåller fem heltal. De heltalen ska användas för att skapa en tärning med varje heltal. Om man inte skickar med ett argument så ska dice listan få fem Die objekt med slumpade värden.
 • roll(indexes) - indexes ska ha ett default värde. Om man inte skickar med ett argument till parametern ska metoden kasta om alla tärningar som finns i dice attributet. Om man skicka in ett argument till parametern ska det vara en lista med heltalen, heltalen ska vara index position för tärningar i dice listan. Då ska bara tärningarna med de index positionerna kastas om, de andra ska ha kvar sina värden.
 • __str__ - ska returnera en komma separerad sträng med värdet på alla tärningar i handen, t.ex. "2, 4, 1, 5, 1".

#Krav

Ni ska lägga grunden för ett Yahtzee spel i webbläsaren med hjälp av Flask. När ni är klara ska ni ha följande filstruktur. OBS! Bilderna på tärningarna ska ligga under static/img.

Filer för Yahtzee i webbläsaren

Filer för Yahtzee i webbläsaren

 1. Spara er kod i me/kmom02/yahtzee1.

 2. Implementera koden för klassdiagrammen ovanför. Spara filerna i me/kmom02/yahtzee1/src.

 3. Skriv tester för Die klassen i me/kmom02/yahtzee1/tests/test_die.py. Testa följande saker i Die klassen:

  1. Att skapa ett objekt utan skicka argument till konstruktorn.
  2. Att skapa ett objekt och skicka värde på tärningen till konstruktorn.
  3. Att skapa ett objekt och skicka ett otillåtet värde på tärningen, som till exempel 100, till konstruktorn.
  4. Att roll() slumpar nytt värde. Eftersom att värden slumpas fram så kan en tärning få samma värde igen.
  5. Att get_name() returnerar korrekt namn.
  6. Att __str__() returnerar rätt värde som en sträng.
 4. Använd er av random.seed() när ni testar funktionalitet som slumpar värden.

 5. Startfilen ska heta app.py och vara körbar via app.cgi. app.cgi behöver bara fungera på studentservern.

 6. Du har installerat modulerna Flask i en virtuell miljö.

 7. Applikationen ska använda Bootstrap.

 8. Applikationen ska ha routen main. I den routen ska ni skapa ett Hand objekt med fem slumpade tärningar och ni ska skicka in Hand objektet till render_template(). På routens sida ska ni visa värdet på handens fem tärningar med hjälp av bilderna som finns i exampel/yahtzee/img. Det finns en bild för varje tärningsslag mellan 1 och 6, med namnen one.png, two.png, three.png, four.png, five.png och six.png. T.ex. om handen slog tärningarna 1, 4, 2, 4, 4 så ska ni visa bilderna one.png, four.png, two.png, four.png och four.png.

 9. Ni ska också ha routen about där ni på sidan skriva era namn och akronymer.

 10. header.html och footer.html ska inkluderas med Jinja2.

 11. Er navbar ska innehålla ett namn på ert Yahtzee spel och länkar till båda routes.

 12. Testa, validera och publicera applikationen på studentservern.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb test yahtzee1
dbwebb publish yahtzee1

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lär dig felsöka med debuggern, använd den när du får problem. Komplettera med utskrifter av print().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2023-01-11: (A, aar) Första upplagan.

Document source.

Category: oopython.