awk script

By . Latest revision .

En uppgift för att träna grunderna i awk. Till din hjälp har du en awk guide samt artikeln om regex.

#Förkunskaper

Du har installerat labbmiljön för kursen labbmiljön för kursen vlinux.

Du har tillgång till kommandot dbwebb och du har clonat kursrepot för vlinux-kursen.

#Hämta filen

Du har en textfil att utgå ifrån. Du hittar den i exempelmappen.

Gå till din kurskatalog i terminalen och kör följande kommando.

# Flytta till kurskatalogen
cp example/awk/awk_names.csv me/kmom06/awk/

Filen innehåller en hel del rader med påhittade personuppgifter.

All data i filen är automatgenererad och är inga verkliga personer. Skulle det kunna mappas mot någon riktig person är det av ren slump. Datan kommer från offentliga listor med “populäraste namn” och “lista över orter i sverige”. Även sifforna är automatgenererade.

#Uppgift

Du ska skapa en uppsättning awk script. Tänk på att första raden ofta är en form av rubriker. Alla utskrifter ska ha samma formattering som i exemplet. Ett tips är att använda printf() i vissa svar.

Försök få till en liknande presentation med indentering och padding som i exemplena nedan. Alla script ska presentera korrekt resultat med kommandot:

$ awk -f <script> awk_names.csv där <script> byts ut mot respektive uppgift.

#Krav

 1. Skapa scriptet 1.awk. Skriv ut förnamn och efternamn på alla personer.

Nedan visas de 3 första:

Salma Helin
Sanna Wahlgren
Anni Örn
...
 1. Skapa scriptet 2.awk. Välj ut de 100 första personerna.

Nedan visas de 3 första:

Salma Helin, Hällaryd
Sanna Wahlgren, Torhamn
Anni Örn, Resarö
...
 1. Skapa scriptet 3.awk. Välj ut personerna från den 507:e till och med den 515:e.

Nedan visas de 3 första:

Charlotta Forsström, Norra Ingaröstrand
Emin Wik, Krokom
Adriana Rosell, Näsåker
...
 1. Skapa scriptet 4.awk. Lägg till en header och en footer. Skriv ut alla rader med fälten separerade med TAB.

Nedan visas de 3 första:

Förnamn     Efternamn    Telefonnummer
---------------------------------------------
Salma      Helin      555674792
Sanna      Wahlgren     555493393
Anni      Örn       555408537
...
--------------------------------------
 1. Skapa scriptet 5.awk. Skriv ut alla rader där staden slutar på berg. Notera högerjusteringen.

Nedan visas de 3 första:

Förnamn     Efternamn            Stad
----------------------------------------------------
Indra      Sörensson         Killeberg
Ester      Haglund          Falkenberg
Eva       Lindfors           Varberg
...
 1. Skapa scriptet 6.awk. Skriv ut alla rader där staden har substrängen stad och personen är född i januari eller oktober (tips: split()).

Nedan visas de 3 första:

Förnamn     Efternamn            Stad
----------------------------------------------------
Savannah    Sjölin       Västra Ingelstad
Betty      Östberg         Fridlevstad
Kian      Bohlin           Lyrestad
...
 1. Skapa scriptet 7.awk. Jobba igenom raderna och beräkna hur många som är födda de olika åren.

Nedan visas de 3 första:

Årtal  Antal
-------------
1990    38
1991    56
1992    50
...
 1. Skapa scriptet 8.awk. Skriv ut alla rader där dagen personen är född återfinns i telefonnumret. Till exempel återfinns 08 hos första personen (tips: match()).

Nedan visas de 3 första:

Anni Örn, 1994-07-08, 555408537
Teo Stenström, 1994-04-29, 555229873
Stina Örn, 2010-05-25, 555622513
...
 1. Skapa scriptet 9.awk. Återanvänd resultatet från förra scriptet. Lägg till en rad i slutet som visar hur många som är födda innan år 2000.

Nedan visas de 3 sista raderna:

...
Vilja Nordstrand, 1991-02-30, 555305309
---------------------------------
<int> stycken är födda innan år 2000.

#Extrauppgift

 1. Skapa scriptet 10.awk. Skriv ut alla rader där epostadressen innehåller mer än 40 tecken. Skapa sedan en funktion som formatterar om födelsedatumet. Ta även bort “leading zero” på dagen.

Nedan visas de 3 första:

Joseph 2/nov-1997
Maximiliam 3/jun-2001
Vilhelm 23/mar-2002
...

#Lämna in

Ladda upp, validera och publicera uppgiften genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate awk
dbwebb publish awk

Rätta eventuella fel som dyker upp och publisera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i chatten om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2023-09-14: (B, lew) Uppdaterad inför HT23.
 • 2021-04-12: (A, lew) Ny inför HT21.

Document source.

Category: bash, vlinux, regex, lab.