Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Lager appen del 6

Vi ska i denna uppgiften använda oss av ytterligare ett Web-API för att komma åt native-funktionalitet i våra fysiska mobila enheter. Vi använder en mobil enhets styrka och läggar till funktionalitet för att ta bilder och skicka till ett foto API.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 4

I kursmoment 3 arbetade vi med formulär. Vi ska i denna uppgift skapa delar av appen som är skyddad med hjälp av JWT. I den skyddade delen ska det vara möjligt att se tidigare fakturor och skicka nya.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 3

I detta kursmoment skapar vi ett formulär för inleverans med hjälp av kunskapen från övningarna. Vi använder vår kunskap om att skapa lättanvända formulär för att snabbt kunna göra inleveranser på produkter.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 2

I kursmoment 1 skapade vi grunden för vår lager app. Vi ska i detta kursmoment förbättra strukturen på vår CSS kod och bygga in en router. Vi ska bygga en plocklista vy där lagerarbetarna får en bra översikt över vart produkterna från en order finns. När varorna är plockade ska status ändras för ordern och lagersaldo ska minskas.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 1

I denna uppgift skapar du grunden för en lager-app, du använder dina kunskaper från övningar och kurslitteratur för att skapa en SPA som är tillgängliga och användbar. Du hämtar JSON data från ett befintligt REST API och i denna första del ligger fokus på navigation och en enkel listning av produkter.

Read more »

Category: javascript.

Rapport

Nu är det på alvor i “Självständigt arbete i webbprogrammering”.

Read more »

Bygg databasen till en Eshop (del 1)

Du har utfört en ER-modellering av en databas för en Eshop och nu skall du påbörja implementationen av databasen.

Du skall fylla databasen med visst innehåll och du skall skapa två klienter, en webbaserad klient och en terminalklient, som jobbar mot databasen.

Du kan utföra denna uppgift enskilt, eller i samma grupp som utförde ER-modelleringen.

Read more »

Category: javascript, nodejs, mysql, express, er-modellering, kursen databas.

Fortsättning på Yahtzee spelet - del 4

Som i alla spel behöver vi veta vem som är bäst, i denna uppgifter ska vi lägga till en topplista över spelares poäng.

Read more »

Category: oopython.

Fortsättning på Yahtzee spelet - del 5

Vad är poängen med en topplista om man inte tydligt kan se vem som har högst poäng?

Read more »

Category: oopython.

Skapa queue

Vi ska bygga om datastrukturen “queue”.
Utgå från koden för en Queue från övningen om datastrukturer och skriv om den så den inte använder Pythons inbyggda lista utan istället använder Node objekt för att hålla datan.

Read more »

Category: oopython.