Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Kommandon 1

Vi ska träna på några kommandon i unixmiljön. Vi ska installera några program och se hur vi kan använda dem och dess “options” och skapa ett par filer med diverse information och kommandon.

Read more »

Category: Bash, Docker, linux.

Struktur

Vi ska träna på vanliga kommandon i unixmiljön. Vi ska flytta runt lite filer och mappar för att uppnå en önskad struktur.

Read more »

Category: Bash, Docker, linux.

Din egen chattbot - Marvin - steg 2

Programmering och problemlösning i Python. Strukturera koden i egna funktioner.

Read more »

Category: python.

Din egen chattbot - Marvin - steg 1

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Read more »

Category: python.

Analysera och förbättra kodkvalitet i din PHP applikation

Du skall använda ett par verktyg för att analysera kodkvaliteten i ditt PHP projekt. Ett av verktygen (phpmetrics) kan du installera och köra lokalt i din utvecklingsmiljö. Det andra verktyget (Scrutinizer CI) är en extern byggtjänst som kopplar sig mot ditt repo på GitHub/GitLab.

Använd rapporterna från dessa verktyg för att analysera kvaliteten i din kod och gör sedan ett försök att förbättra din kod och se om verktygen uppskattar dina försök genom att ge dig bättre siffror på mättalen.

Read more »

Category: kurs mvc.

Kom igång med Doctrine ORM i Symfony

Du har sedan tidigare ett Symfony projekt och skall nu koppla en databas till det.

Du skall använda Doctrine ORM som är ett fristående projekt och väl integrerat med Symfony.

Du skall skapa en databas med en eller flera tabeller och bygga en Symfony applikation som utför CRUD (Create, Read, Update, Delete) mot databasen.

Du kan välja att använda databasen SQLite eller MariaDB/MySQL.

Read more »

Category: kurs mvc.

Enhetstesta dina klasser med PHPUnit i Symfony

Du skall jobba med enhetstestning mot din kod från kortspelet i Symfony. Dina testobjekt är alltså de klasser som du har i kortspelet. Vi kan inledningsvis exkludera controller-klasser och enbart fokusera på modell-klasserna.

Du skall skapa en testsuite av testfall som testar så mycket som möjligt och rimligt i dina testobjekt.

Tanken är att du försöker nå så hög kodtäckning som är möjligt och rimligt

Read more »

Category: kurs mvc.

Bygg kortspel i PHP och Symfony enligt MVC

Du skall skapa ett kortspel i PHP med objektorienterade konstruktioner. Applikationen bygger du i Symfony.

Read more »

Category: kurs mvc.

Lager appen del 6

Vi ska i denna uppgiften använda oss av ytterligare ett Web-API för att komma åt native-funktionalitet i våra fysiska mobila enheter. Vi använder en mobil enhets styrka och läggar till funktionalitet för att ta bilder och skicka till ett foto API.

Read more »

Category: javascript.

Bygg kort och kortlek i PHP och Symfony enligt MVC

Du skall skapa ett antal klasser i PHP. Dessa klasser skall du sedan använda i ett par webbsidor och visa upp att de fungerar. Tanken är att du bygger grunden till någon form av enklare kortspel med objektorienterade tekniker i ramverket Symfony.

Read more »

Category: kurs mvc.