Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Yahtzee spelet del 2

I denna uppgiften ska ni fortsätta med Yahtzee spelet ni började på i kmom01.

Read more »

Category: oopython.

Skapa grunden för ett Yahtzee spel

I denna uppgiften ska ni börja lite smått med att skapa ett Yahtzee spel.

Read more »

Category: oopython.

Proposal

Den andra inlämningen i kursen “Självständigt arbete i webbprogrammering” är proposal. Du har förfinat ditt topic med ett stort fokus på forskningsfrågorna och metoden. Din handladare godkänner arbetet när du har lämnat in, så se till att du har haft bra kommunikation mellan dig och handledaren under arbetets gång.

Read more »

Topic

Den första inlämningen i kursen “Självständigt arbete i webbprogrammering” är topic. I vårt topic formuleras en grov ram för arbetet. Topicet lämnas in och utvärderas och godkänns av kursledningen (kursansvarig och examinatorer). När topic är godkänt så tilldelas en handledare.

Read more »

#Sårbarhetsanalys

Uppgiften går ut på att analysera en applikation efter sårbarheter.

Read more »

Category: itsec.

Bygg en månadskalender och ett gissningsspel med PHP datastrukturer

Du skall bygga ut din webbplats och dels skapa en almanacka i form av en månadskalender med bilder och dels skall du göra ett litet gissningsspel. I övningen kommer du att få jobba med att organisera ditt PHP-kodande och jobba med bland annat arrayer och funktioner.

Du kommer också få träna på HTML formulär med POST och sessioner.

Du jobbar i din tidigare struktur av sidkontrollers och vyer och bygger ut din befintliga webbplats.

Read more »

Category: kurs webtec.

Bygg inloggning till webbplatsen med PHP PDO och CRUD mot SQLite

Du skall bygga en inloggning till din webbplats samt möjlighet att lägga till nya användare, redigera detaljer om en användare och radera användare. Denna funktionalitet kan sammanfattas med CRUD för Create, Read, Update och Delete.

Det blir en del formulärhantering och databasaccess. TÄnk på att en del av koden är rätt lik och i vissa fall kan det vara bra att skapa funktioner som gör det lättare att återanvända delar av koden.

Read more »

Category: kurs webtec.

Bygg en sökmotor med databasen SQLite och PHP PDO

Du skall bygga en sökmotor till din webbplats där du kan söka efter namn och deras betydelse och eventuellt mer information relaterat till datum och namn.

Du kommer jobba med HTML formulär via GET och du kopplar dig till en befintlig SQLite databas via PHP PDO.

Du jobbar i din tidigare struktur av sidkontrollers och vyer och bygger ut din befintliga webbplats.

Read more »

Category: kurs webtec.

Uppdatera mazen med en loop

Du ska utgå ifrån mazerunnern du skapade i kursmoment 05. Tanken är att skriptet ska kunna köras med kommandot ./mazerunner.bash loop och hålla sig i spelet tills man avslutar eller nått sista rummet.

Read more »

Category: Bash, Docker, Docker Compose, linux.

VLinux lab 4, reguljära uttryck

Laboration för att träna grunderna i regex med verktyget sed. Du kommer jobba med verktyget sed och diverse textfiler. Till din hjälp har du en regex guide.

Read more »

Category: bash, vlinux, regex, lab.