Uppgiftsbanken

Uppgifter, övningar och laborationer i HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL för att du skall få öva dig i webbprogrammering och webbutveckling.

Analysera och förbättra kodkvalitet i din PHP applikation

Du skall använda ett par verktyg för att analysera kodkvaliteten i ditt PHP projekt. Ett av verktygen (phpmetrics) kan du installera och köra lokalt i din utvecklingsmiljö. Det andra verktyget (Scrutinizer CI) är en extern byggtjänst som kopplar sig mot ditt repo på GitHub/GitLab.

Använd rapporterna från dessa verktyg för att analysera kvaliteten i din kod och gör sedan ett försök att förbättra din kod och se om verktygen uppskattar dina försök genom att ge dig bättre siffror på mättalen.

Read more »

Category: kurs mvc.

Kom igång med Doctrine ORM i Symfony

Du har sedan tidigare ett Symfony projekt och skall nu koppla en databas till det.

Du skall använda Doctrine ORM som är ett fristående projekt och väl integrerat med Symfony.

Du skall skapa en databas med en eller flera tabeller och bygga en Symfony applikation som utför CRUD (Create, Read, Update, Delete) mot databasen.

Du kan välja att använda databasen SQLite eller MariaDB/MySQL.

Read more »

Category: kurs mvc.

Enhetstesta dina klasser med PHPUnit i Symfony

Du skall jobba med enhetstestning mot din kod från kortspelet i Symfony. Dina testobjekt är alltså de klasser som du har i kortspelet. Vi kan inledningsvis exkludera controller-klasser och enbart fokusera på modell-klasserna.

Du skall skapa en testsuite av testfall som testar så mycket som möjligt och rimligt i dina testobjekt.

Tanken är att du försöker nå så hög kodtäckning som är möjligt och rimligt

Read more »

Category: kurs mvc.

Bygg kortspel i PHP och Symfony enligt MVC

Du skall skapa ett kortspel i PHP med objektorienterade konstruktioner. Applikationen bygger du i Symfony.

Read more »

Category: kurs mvc.

Lager appen del 6

Vi ska i denna uppgiften använda oss av Web-API:s för att komma åt native-funktionalitet i våra fysiska mobila enheter. Vi använder en mobil enhets styrka och läggar till funktionalitet för GPS och kartor.

Read more »

Category: javascript.

Bygg kort och kortlek i PHP och Symfony enligt MVC

Du skall skapa ett antal klasser i PHP. Dessa klasser skall du sedan använda i ett par webbsidor och visa upp att de fungerar. Tanken är att du bygger grunden till någon form av enklare kortspel med objektorienterade tekniker i ramverket Symfony.

Read more »

Category: kurs mvc.

Lager appen del 6

Vi ska i denna uppgiften använda oss av ytterligare ett Web-API för att komma åt native-funktionalitet i våra fysiska mobila enheter. Vi använder en mobil enhets styrka och läggar till funktionalitet för att ta bilder och skicka till ett foto API.

Read more »

Category: javascript.

Bygg en me-sida till mvc-kursen

Du skall sätta samman en webbplats som du kan använda som me-sida i kursen. I din me-sida gör du en presentation av kursen, dig själv och du publicerar dina redovisningsstexter.

Du lägger allt i ett Git-repo och när du är klar så publicerar du och taggar ditt repo på GitHub (eller GitLab).

Read more »

Category: php, kurs mvc.

Lager appen del 4

I kursmoment 3 arbetade vi med formulär. Vi ska i denna uppgift skapa delar av appen som är skyddad med hjälp av JWT. I den skyddade delen ska det vara möjligt att se tidigare fakturor och skicka nya.

Read more »

Category: javascript.

Lager appen del 3

I detta kursmoment skapar vi ett formulär för inleverans med hjälp av kunskapen från övningarna. Vi använder vår kunskap om att skapa lättanvända formulär för att snabbt kunna göra inleveranser på produkter.

Read more »

Category: javascript.