En kommandoradsklient för SQLite

Programmet sqlite3 är en kommandoradsklient för databsen SQLite. Med programmet kan du titta på databasens innehåll och skriva SQL-satser för att skapa tabeller och redigera innehållet i databasen.

En kommandoradsklient är behändig för den som jobbar i terminalen.

#Förutsättningar

Du har en terminal där du kan köra en pakethanterare för att installera program.

#Installera kommandoradsklient sqlite3

Till databasen SQLite finns det en kommandoradsklient som heter sqlite3.

På Mac OS finns den förinstallerad.

På Linux och Windows/Cygwin installerar du den med pakethantering.

# Linux och Windows/WSL/Ubuntu
apt install sqlite3

# Windows/Cygwin
apt-cyg install sqlite3

Nu finns kommandot installerat. Dubbelkolla att det fungerar genom att visa upp hjälptexten.

sqlite3 -help

Kontrollera vilken version du har.

sqlite3 -version

#Koppla upp sig mot en databas

Låt oss skapa en testkatalog som vi kan jobba i.

mkdir dbtest
cd dbtest

SQLite är en filbaserad databas så man anger den filen som databasen finns i. För att testa kan du använde en exempeldatabas. Hämta databasfilen boatclub.sqlite så här.

wget -O boatclub.sqlite https://github.com/dbwebb-se/webtec/raw/main/example/sqlite/boatclub.sqlite

$ ls -l boatclub.sqlite
-rw-r--r-- 1 mos mos 16K Sep 30 23:48 boatclub.sqlite

Nu kan du öppna databasen.

sqlite3 boatclub.sqlite

Du avslutar programmet genom att skriva .exit eller trycka ctrl-d.

#Inspektera och fråga databasen

Pröva följande kommandon för att bekanta dig med hanteringen.

.help
.tables
.schema

Nu kan du ställa en SQL-fråga mot tabellen Jetty.

SELECT * from jetty;

Du får en finare utskrift om du sätter på kolumnbaserad utskrift och lägger till rubriker.

.mode column
SELECT * from jetty;

.headers on
SELECT * from jetty;

Så här kan det se ut när du jobbar med sqlite3.

#Avslutningsvis

Det var ett par korta steg för att komma igång med kommandoradsklienten för SQLite. Ibland kan det vara det snabbaste och enklaste sättet att tillgå och prata med en SQLite-databas.

Det finns fler typer av klienter som du kan använda till SQLite. Här följer två exempel som du kan kika på som eventuell överskurs.

#Revision history

  • 2022-09-16: (E, mos) Förtydliga vad som gäller för wsl.
  • 2021-06-28: (D, mos) Flyttad till labbmiljö och omskriven inför webtec-kursen.
  • 2018-10-01: (C, mos) Hur man avslutar programmet med ctrl-d.
  • 2018-09-30: (B, mos) Changed name of sqlite frile from jetty to boatclub.
  • 2015-06-05: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp version 2 av kursen.

Document source.