Kursen jsramverk (v1)

By , . Latest revision .

Kursen JavaScript-baserade webbramverk, a.k.a. jsramverk, Kursen lär ut programmering för klienter i webbläsaren med ett stort fokus på användbarhet och användarupplevelse samt tekniker för automatiserad testning, byggsystem och flöde för kontinuerlig integration av programvaran.

Studenten förväntas ingående redogöra för val av tekniker genom att skriftligen beskriva och sammanfatta erfarenheter och observationer från övningar och projekt.

#Förkunskaper

Det formella förkunskapskravet är:

Avklarade kurser eller moment från kurser i programmering och webbteknologier omfattande 22,5 hp samt genomgången kurs Webbapplikationer för mobila enheter, 7,5 hp.

#Kursplan

Kursens namn är “JavaScript-baserade webbramverk”. Du hittar kursplanen genom att söka på kurskoden DV1612 via BTH’s hemsida.

#Kursmaterial

Kursens material finns på jsramverk.se. På webbplatsen finns material om de tekniker och verktyg som används i kursen, samt information om inlämningsuppgifter och hur du redovisar.

#Revision history

  • 2018-12-06: (A, mos) Första revisionen efter kursens inrättande.

Document source.