Texteditor

I kurserna rekommenderas att du väljer texteditorn Visual Studio Code som standard. Men du kan i princip välja en annan editor, eller utvecklingsmiljö, om du vill. Se bara till att du gör inställningar i din texteditor enligt soft tabs, tab-size 4 spaces, UTF-8 NOBOM, samt Unix-style line endings.

#Visual Studio Code

Denna texteditor är den rekommenderade texteditorn.

Här är en guide till hur du installerar och kommer igång med Visual Studio Code.

#Atom

Fram till och med 2022 rekommenderades texteditor Atom, men den kommer inte längre att underhållas av Microsoft som numer äger den.

#Revision history

  • 2022-08-16: (B, mos) Visual Studio Code är numer standardval.
  • 2016-01-01: (A, mos) Atom är standardvalet.

Document source.