Terminal

Du behöver ha tillgång till en terminal där du kan köra Unix-kommandon. På Unix/Linux och Mac har du alltid en terminal, men på Windows behöver du installera en Unix-terminal i form av WSL/Bash/Ubuntu.

En terminal som kör kommandot cowsay.

En terminal som kör kommandot cowsay.

På ett Unix-system använder man ofta en pakethanterare för att installera, uppdatera och avinstallera de program som finns. Det är ett enkelt sätt att hålla sitt system uppdaterat. Olika operativsystem har olika pakethanterare.

För att installera vår labbmiljö kommer vi att använda en mix av pakethanterare och vanliga installationsprogram.

Här är guider för hur du kommer igång med terminalen och installation av labbmiljön, för respektive operativsystem.

#Arkiv

Fram till hösten 2022 rekommenderades Cygwin som standardval för terminal till Windows. Den ersattes av WSL/Ubuntu.

För tidiga utgåvor av Windows användes följande guide för att installera WSL, den guiden bör nu vara obsolete och ersatt av nyare information.

#Revision history

  • 2022-08-16: (D, mos) WSL/Ubuntu standardval till Windows inför ht22.
  • 2019-01-16: (C, mos) Cygwin standardval med tanke på SE och databaskurs, bash som standardval inför ht19.
  • 2019-01-08: (B, mos) Debian/Bash för Windows är nu standard terminal på Windows.
  • 2016-01-01: (A, mos) Första versionen.

Document source.