Studievägledning och Studieteknik

Under dina studier kan det ibland hända att du behöver hjälp och stöd att prata med någon om dina studier och då kan studieägledaren vara en bra plats.

Det finns studievägledare som är kopplade till våra utbildningsprogram och därmed är väl medvetna om ditt upplägg för studierna och hur kurserna genomförs.

Enklast att komma i kontakt med studievägledaren är via BTHs webbplats för Studievägledning där kontaktuppgifter finns. Där kan ni även se vilken studievägledare som har mest koll på våra program.

#Vad kan studievägledaren hjälpa dig med?

Studievägledaren kan främst hjälpa dig med följande.

  • Bollplank kring studierelaterade frågor
  • Studieplanering om man kommit efter i studierna
  • Studieteknik

Du kan få en samtalspart som är insatt i det program du studerar, din studiesituation och som vet om hur man kan “navigera” i systemet, vad som är möjligt och inte.

#Förbered inför samtal

Du kan förbereda dig för ett samtal med studievägledaren på följande sätt.

Fyll i ett Google sheet om vilka kurser du genomgått och hur många poäng du har tagit på kurserna i de ark som finns i “Följ upp dina studier -> Dokument per antagningsomgång”.

Efter din första träff är det bra att dela dokumentet med studievägledaren så att den kan göra noteringar i dokumentet. Eventuellt vill du även dela dokumentet och göra det skrivbart för din programansvarige.

#Hamnat efter i studierna - studieplanering

Om du hamnar efter i studierna kan det vara bra med en samtalspart som förstår din situation, kan berätta vad som formellt gäller och kan hjälpa dig att skapa en plan för dina studier.

#Plan för att nå examen - studieplanering

När du försöker nå en examen och har gått lite utanför programmets ramar så kan det underlätta med en samtalspart som tittar lite extra på din studieplanering som är tänkt att leda fram till en examen. Här finns ofta tillgodoräknande med från andra utbildningar och en bedömning om dina kurser kan leda fram till en examen.

När man får en programexamen har man läst samtliga kurser i programmets utbildningsplan, eller fått någon kurs tillgodoräknad. Om man har inte har läst alla kurser i programmet, men har andra kurser som kan räknas in i en examen, så kan det leda fram till en generell examen. Skillnanden på en programexamen och en generell examen är den formella benämningen.

#Gå ned i studietakt, 50%

Våra studier är praktiska och kräver rätt mycket tid vid datorn. Om du av någon anledning behöver gå ned i studietakt, tex till 50%, så finns inget naturligt stöd för det men det finns ändå möjlighet att styra det på egen hand.

När du går i ettan så finns ju våra kurspaket som läser på 50% och de läser halva ettan enligt följande:

  • Kurspaket webutv: python, javascript, oopython, webapp
  • Kurspaket webprog: webtec, design, databas, mvc

De båda paketen har lite olika fokus och innehåll. Din möjlighet ligger i att på eget bevåg följa kurserna i ett av paketen och ignorera de andra kurserna tills senare, kanske nästa läsår. Detta ger dig möjligheten att läsa på halvfart genom att omregistrera vid nästa kurstillfälle på på de kurser du inte läser.

Detta fungerar normalt sett. Omregistrering är alltid i mån av plats men det brukar inte vara ett hinder på dessa kurser.

Väljer du att göra detta så är det på ditt eget ansvar och det kan finnas konsekvenser om/när kurser och upplägg ändras. Det är alltså inget garanterat och felfritt upplägg, men det är kanske ändå bästa alternativet beroende på din egen situation.

#Byte av utbildningsprogram inom webb

Inom Webbprogrammering har vi flera studenter som byter mellan campus till distan, från distans till campus och från kurspaketen till programmet. Om du vill veta hur det fungerar formellt kan det vara bra att boka in ett samtal.

Ofta hanteras detta genom en ansökan om “Antagning till senare del av utbildningsprogram”.

#Byte av utbildningsprogram till Webbprogrammering

Om du vill byta från ett annat utbildningsprogram till Webbprogrammering campsus/distans så kan det vara bra med ett första inledande möte med studievägledningen där ni går igenom din nuvarande studiesituation och kommer fram till på vilket sätt du skulle kunna byta till Webbprogrammering och vilka kurser du eventuellt kan ta med dig. Här kan det också vara bra att fundera på om det är en programexamen man satsar på eller om det är en generell examen.

#Läsa trean på campus (distans?)

BTH erbjuder för tillfället inte ett tredje år på distans men du kan gå trean på campus. Detta hanteras som en “Antagning till senare del av utbildningsprogram”.

De kurser som går i trean har inte ett hybrid/distansupplägg som krav på sig. Vissa av kurserna kan eventuellt genomföras på distans, men andra kan det troligen inte. Det är det lärarteam som genomför kurserna som bestämmer. Man kan alltså inte räkna med, eller förvänta sig, att kurserna går att läsa på distans.

Vill man ha ett rent distansupplägg för studier på tredje året så kan man till exempel vända sig till Linné som har en utbildning inom Webbprogrammering och de är vana att ta hand om studenter från BTH Webbprogrammering och kan tillgodoräkna det som vi här studerat.

#Läsa upp till teknologie kandidat

I campusprogrammet får man en filosofie kandidat och det hänger ihop med antalet kurser inom matematik som vi läser. Om man vill ha en examen enligt teknologie kandidat behöver man läsa minst 15hp matte och där ingår inte kursen matmod.

Prata med studievägledningen för att utvärdera på vilket sätt du skulle kunna läsa mer matematik för att uppnå en examen i teknologie kandidat.

#Fortsätta och läsa Magister/Master

Efter avklarade studier på kandidatprogrammet kan du fortsätta studera på avancerad nivå till en magister- eller master-examen.

Vanliga program som kan vara relevanta är alla masters inom datavetenskap och programvaruteknik.

BTH erbjuder följande mastersutbildningar som kan vara relevanta.

Dessa båda har dock förkunskapskrav om 15hp matematik så man behöver en extra mattekurs för att bli behörig. Prata med studievägledningen eller programansvarig för att se vilka möjligheter du har att byta ut en kurs mot en kurs i matte, eller läsa extra matte under dina studier.

BTH erbjuder även en magister om 60hp som riktar sig till yrkesverksamma som har minst två års yrkeserfarenhet inom programvaruindustrin. Denna utbildning går på halvfart och distans och kan sökas till vårterminen.

PS. Missa inte att man söker ofta till masterutbildningar redan under hösten. Det är inte alla mastersutbilningar som även har en ansökningsperiod under mars/april.

#Studieteknik

Studievägledarna jobbar även med studieteknik på följande sätt.

Du kan även boka ett individuellt möte med studievägledaren så kan ni tillsammans gå igenom just din studieteknik.

#Revision history

  • 2022-10-26: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.