Spärrkurser och förkunskaper till kurser

Frågan dyker ofta upp när man skall börja läsår 2, eller termin 2, och man har inte riktigt klarat av alla kurser.

“Kommer jag bli antagen till höstens kurser?”

#Kolla i kursplanerna

Det enklaste sättet att ta reda på det är att läsa kursplanerna och studera texten under “Förkunskaper”. Det är det som är formellt viktigt. Börja med det om du är osäker.

Ett tips är att skriva ned informationen i ett excelark som du kan dela vid behov och om du har frågor.

Om det står “genomgått” i kursplanen så innebär det att man skall ha deltagit i kursen och inte fått ett avbrott vid 3-veckors uppropet, det spelar ingen formell roll hur många poäng man tagit.

I kurserna inom Webbprogrammering har många inledande kurser formulerat förkunskaper som “genomgått xx hp” vilket innebär att man normalt är aktiv som student men det finns inget hårt krav om hur många hp man måste klarat. Tanken med den konstruktionen är att inte krångla till det för mycket med hårda förkunskaper till de följande kurserna.

#Antagning inför varje termin

Det sker en antagning inför varje termin och om man inte uppnår förkunskaperna så blir man inte antagen till kursen. Man brukar då få ett mail från antagningsenheten som berättar vad man kan göra.

Har man möjlighet att samla på sig det som krävs så kan man be om omprövning innan kursen börjar. Annars är det normalt kört. Man kan naturligtvis alltid prova ett halmstrå och prata med den läraren som är kursansvarig och be om undantag.

#Spärrkurser

Det finns inget direkt begrepp som heter spärrkurser där kursen är så viktig att du inte flyttas upp en termin. Men det finns ändock viktiga kurser som kan ha större konsekvenser om du inte klarar dem.

På campusprogrammet gäller följande.

  1. De som håller i projektkurserna brukar vara rätt hårda med de formella förkunskaperna.

    • indproj
    • grupproj
    • stortproj
  2. Kursen grupproj (termin 4) har ett förkunskapskrav som säger (ungefär) att man måste klara kurserna indproj och databas. Man kan alltså säga att indproj & databas-kursen är viktiga att ha klarat innan termin 4.

#Revision history

  • 2023-08-10: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.