Hur ska/kan man lägga upp sin presentation

Här följer ett antal tips till hur du kan lägga upp en presentation av ditt slutprojekt.

Det är samma råd oavsett om du presenterar på campus, i hangout/zoom eller spelar in på video som du släpper på youtube.

Tänk på att det kan vara viktigt att visa att du uppfyller vissa krav från uppgiftens spec. Se till att du i din presentation lyfter fram hur du löst kraven. Du behöver inte gå in i detalj på varje kravlösning, men se till att det är tydligt och uppenbart vilka krav du har löst i uppgiften.

Du kan börja med att göra en genomgång av ditt projekt, visa upp hur det fungerar och framhäv de delar du är stolt över.

Sälj in ditt projekt, men utan att vara säljande som en dammsugarförsäljare. Du är programmerare så låt och framträd som en programmerare. Ditt mål är att lämna kvar en känsla i salen om att du har gjort något som är bra och något som du är stolt över. Som vi säger, oavsett resultatet och oavsett vad du själv tycker så måste du ha attityd och leverera - “make it look good”.

Tänk på att du troligen inte hinner presentera alla delar i detalj. Välj de delar du vill lyfta fram och lägg tiden på dem. Andra delar som inte är så spännande kan du bara kort nämna “naturligtvis kan man även göra A, B och C.”.

Berätta om förbättringspotentialen du ser i ditt projekt, vad hade du gjort i en tänkt version 2?

Är du missnöjd med din insats/projekt så låter du det inte synas, håll masken och var korrekt och professionell. Undvik att säga så mycket om de delar där du är mindre nöjd, om du nämner dem så kan du även nämna vad du kunde gjort bättre med dem.

Visa gärna kod som du är extra stolt över. Tänk på att koden kan behöva förklaras och det kan ta lite tid att förklara koden och vad den löser och vad som gör den bra. Du hinner inte med att visa eller förklara all kod. Tiden går rätt snabbt.

Tappar du tråden i din presentation så ignorerar du det och går raskt vidare. Få märker när du tappar tråden så ingen idé att förstärka det, bara fortsätt.

Tänk att ni alla kommer se liknande presentationer. Tänk gärna till och lyft fram de delar som är specifika och annorlunda för just ditt projekt och din leverans.

Presentationer kan vara mellan 5-7 minuter. Vill du ha längre så bör du fundera igenom vad som är viktigt och prioritera vissa saker och fundera igenom ditt upplägg. Tycker du det är lång tid så bör du fundera igenom allt som hänt i projektet och försöka lägga ut orden och berätta saker runt omkring som kan vara av intresse för lyssnarna.

Ha alltid en plan för hur du skall avsluta en live presentation. Var redo att avsluta om läraren flaggar för att du dragit över tiden.

Avsluta med en självinsikt om vad du gjorde extra bra och vad du kunde gjort bättre, vad du kommer tänka på till nästa gång och/eller vad du hade gjort annorlunda om du hade gjort om projektet.

Överväg även att lägga till en avslutade del om vad du ansåg om projektet som helhet. Det kan bli ett bra avslut.

Kom ihåg att din presentation skall lämna kvar ett gott intryck av din person och ditt projektresultat. Det är en utmaning i sig. Dessutom är det mycket bra träning för livet efter skolan.

#Revision history

  • 2020-10-15: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.