Omregistrering på kurs och kurstillfälle

Om du inte hinner klart en kurs under dess ordinarie tid så har du möjligheten att slutföra kursen genom att omregistrera dig vid nästa kurstillfälle.

Denna artikel är bedömd som icke aktuell info och är arkiverad. Relevant information finns i artikeln “Hinner inte färdigt”.

#Hur omregistrerar jag mig?

Du kan bara omregistrera dig om du har en tidigare registrering. Om du har fått ett tidigt avbrott kan du inte göra en omregistrering. Vid tidigt avbrott måste du kontakta kursansvarig för råd.

När du vill omregistrera dig så går du till studentportalen och kika efter ansökningsblanketten under “Mina e-tjänster”.

Sist jag var där så fanns ansökningsblanketten under “Mina e-tjänster - Ansökningsblanketter - Förändrad studiegång”.

Omregistrera dig via studentportalen

Omregistrera dig via studentportalen

Om din gamla kurskod skiljer sig från den nuvarande så anger du den gamla kurskoden, den som du tidigare var registrerad på.

När det är klart – om du får igenom din ansökan – så får du en omregistrering i studentdatabasen Ladok.

Får du inte igenom din ansökan så får du pröva vid nästa kurstillfälle.

#Kurstillfälle på ITs

När du är omregistrerad så följer du det nya kurstillfället på ITs. Du skall inte lämna in redovisningar på ditt ursprungliga kurstillfälle.

Du får själv lägga till dig på kurstillfället på ITs (registreringsnyckel är “webbprogrammering”). Välj först “Kurser -> Alla kurser” och därefter enligt bilden nedan.

Lägg till dig på rätt kurstillfälle på ITs, sök efter kursens namn i kurskatalogen på ITs.

Lägg till dig på rätt kurstillfälle på ITs, sök efter kursens namn i kurskatalogen på ITs.

Det är viktigt att du ligger i rätt kurstillfälle. Varje kurstillfälle har rättningsfönster när kursmomenten rättas. Rättningsfönstret finns i den rekommenderade studieplanen. Du måste lämna in dina nya kursmoment enligt de tidplanerna för att du skall vara garanterad att få det rättat.

Fortsätt läsa vilka kurstillfällen du kan välja bland.

#Läsåret 2017/18

Du kan välja att lägga till dig på ITs bland följande kurstillfällen. Rådgör med mos eller dbwebb@bth.se om du är osäker.

Kurs Läsperiod Kurskod
python lp1 DV1531
htmlphp lp1 PA1439 (DV1461)
javascript1 lp2 DV1561 (DV1532)
design lp2 PA1436
webgl lp2 DV1506
linux lp3 DV1547
oopython lp3 PA1437
dbjs lp34 PA1444
webapp lp4 DV1546
oophp lp4 PA1440

När du söker efter kurserna på ITs så är de uppdelade efter vem som går dem.

Beteckning Beskrivning
(campus) Programstudenter campus
(distans) Programstudenter distans
(kp) Kurspaket distans

Är du omregistrerad så väljer du ett av dessa som passar bäst till det du skall göra.

Observera att htmlphp-kursen har bytt kurskod till PA1439 och kursen javascript1 har bytt kurskod till DV1561.

Det finns inga kurstillfällen för phpmvc eller javascript. De har utgått som kurser.

#Uppsamlingsheat och restinlämningar

Generellt gäller följande för inlämningar utanför kurstillfällen och planerade rättningsfönster.

Det finns uppsamlingsheat som annonseras i forumet. Generellt gäller följande, men detaljer annonseras alltid specifikt i forumet.

Uppsamlingsheat Sista inlämning Rättningsfönster
Oktober September 30 Oktober 1 – 31
December November 31 December 1 – 15
April Mars 31 April 1 – 30

När du gjort en restinlämning på ett kurstillfälle som inte är i den aktuella pågående terminen så behöver du alltid skicka mail till dbwebb@bth.se och ange vilka kurstillfällen på ITs det gäller samt vilka kmom det är. Annars kommer det inte med i rättningen.

Rättningsfönstret pågår under angiven period. Får du komplettering bör du lämna in den omgående.

#Vilken läsperiod är rätt?

Normalt gäller följande ungefärliga tider för läsperioderna.

Läsperiod Cirka datum för start och stopp
lp1 september – oktober
lp2 november – mitten av januari
lp3 mitten januari – mars
lp4 april – juni

För att få exakta tider så googlar du “BTH läsårsindelning” så brukar det vara första träffen i söklistan.

#Måste jag lämna in de kursmoment som jag redan fått godkänt på?

Nej. Du skall bara lämna in de nya redovisningarna. De gamla hittar vi i det gamla kurstillfället.

Du skall dock, i din första redovisning, ange vilket/vilka ITs kurstillfälle som dina tidigare inlämningar finns i. Annars kan du inte få slutbetyg på kursen.

#Begränsningar

Du måste ha en tidigare kursregistrering för att kunna omregistrera dig.

Du får inte vara registrerad för ett tidigt avbrott på grund av 3-veckors uppropet.

All omregistrering är i mån av plats. Det är inte säkert att du får plats och då kan du bli nekad en omregistrering.

Det finns studieadministrativa regler som sätter en begränsning om inom vilket tidsperspektiv du måste slutföra kursen. Sist jag kollade så var det två år, men konsultera senaste versionen av regelverket om det skulle bli ett bekymmer.

#Hjälp mig

Maila till dbwebb@bth.se så får du hjälp om du behöver diskutera din situation.

#Revision history

 • 2017-12-21: (K, mos) Generaliserade stycke om restinlämningar.
 • 2017-06-29: (J, mos) Uppdaterade om kurstillfällen ht17/vt18.
 • 2017-06-22: (I, mos) Restinlämningar för HT17.
 • 2016-12-22: (H, mos) Restinlämningar för VT17.
 • 2016-11-10: (G, mos) La till ktillfälle webgl.
 • 2016-08-29: (F, mos) Tog bort onödiga, icke fungerande länkar.
 • 2016-07-05: (E, mos) Omregistrering för HT16 kurstillfällen.
 • 2015-12-18: (D, mos) Omregistrering för VT16 kurstillfällen.
 • 2015-08-26: (C, mos) Fler kurstillfällen för omregistrering inför ht15 samt förklaring av läsperioder.
 • 2015-08-14: (B, mos) Uppdaterad med ny hantering inför ht15.
 • 2015-01-09: (A, mos) Första versionen, för att svara på vanliga frågor om omregistrering.

Document source.