Lektionsplan, veckoplan och schema

Här kan du läsa om den planering som finns för kurser när du deltar i undervisningen vid ett program (campus & distans) eller kurspaket. Varje kurs väljer själv på vilket sätt de vill lägga upp sin planering så upplägg kan skifta mellan olika kurser och lärare.

#Schema och salsbokningar

Här ser du vilken sal som är bokad och under vilka tider den är bokad.

På campus sker salsbokningen med hjälp av BTH’s schemasystem. Med hjälp av kurskoderna kan du själv söka ut ditt schema. Där ser du var du har föreläsning, labb och seminarier i respektive kurs.

Notera att en sal kan av olika anledningar vara bokade under en större eller mindre tidsrymd än vad lektionsplanen anger. En labbsal kan till exempel vara bokad mellan 8-17 — för att studenter skall ha tillgång till salen. Men själva lektionen kanske bara pågår mellan 9-12 (står i lektionsplanen).

Studerar du på distans så har du ingen större nytta av att veta vilken sal som är bokad, då bör du istället titta i lektionsplanen.

#Lektionsplan

Ett kurstillfälle kan ha en lektionsplan som ger en översikt av lärarhandledda tillfällen såsom föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer.

Lektionsplanen visar också när du har obligatoriska tillfällen såsom redovisningar.

Kika i lektionsplanen för att se när det finns inbokade tillfällen i ditt kurstillfälle.

Kurser som inte använder lektionsplan har ofta motsvarande information via schemasystemet och via Canvas.

Här är ett exempel på en lektionsplan. Just denna innehåller även veckoplan.

#Veckoplan

En veckoplan ger dig mer detaljerad information om vad du bör studera vecka för vecka för att vara i fas med kursens planering. En veckoplan visar hur läraren tänker sig att du jobbar igenom kursen, dess material och inlämningsuppgifter. Se det som en rekommendation och anpassa den sedan efter dina egna förutsättningar.

Här är ett exempel på en veckoplan.

Ibland körs lektionsplan och veckoplan ihop.

#Revision history

  • 2020-06-17: (I, mos) Bort google cal, in med veckoplan.
  • 2017-08-01: (H, mos) Genomgång och förtydligande, ny struktur google kal.
  • 2016-08-12: (G, mos) Förtydliga att ej gäller kurspaket, la till gcal.
  • 2016-04-22: (F, mos) Enbart om lektionsplan och schema.
  • 2015-08-14: (E, mos) Kommenterade bort stycke om fristående kurser.
  • 2015-01-08: (D, mos) Länkade till studieplanerna för respektive kurspaket.
  • 2014-08-07: (C, mos) Uppdaterad, tog bort viktiga hållpunkter, ersattes av uppdaterade studieplaner samt nya studieplaner för kurspaket.
  • 2013-09-26: (B, mos) Genomgången och uppdaterad.
  • 2012-08-28: (A, mos) Första versionen, samlat info från andra platser.

Document source.