Lärande community

Runt din utbildning och kurserna finns en lärande community där du träffar med-studenter och lärare via digitala kommunikationskanaler.

Tanken med en lärande community

Egentligen handlar det om ett antal kommunikationskanaler som används för att du skall kunna kommunicera med dina lärare och med-studenter och lärarna skall kunna kommunicera med dig.

I en bra community hjälps man åt, lärare-student, student-lärare och student-student. Hjälps alla åt kan man komma längre i sitt lärande. Hjälp gärna dina med-studenter och besvara deras frågor. Man lär sig väldigt mycket genom att försöka hjälpa andra.

I vår lärande community hänger även äldre studenter kvar som alumner.

Här är en översikt av olika kommunikationskanaler som förekommer.

Vilka kanaler gäller?

Varje kurs bestämmer vilka kanaler som används och du kan alltid få information om detta via kursens, eller utbildningens, sida på läroplattformen.

Mail

Mail till kurslärare fungerar alltid när det gäller personlig hjälp eller administrativa frågor. Gäller det frågor som rör kursen och kan vara av allmänt intresse så är det bättre att ställa de frågorna i en chatt eller forum.

Läroplattformen Canvas

Här publiceras allt kursmaterial och meddelande skickas ut som skall nå hela studentgruppen.

Vissa kurser kan använda sig av chatt och forum via Canvas.

Chatt Discord

Discord är en chatt med kanaler där man även kan prata, dela skärm och streama. Utbildningarna och flera kurser använder Discord som en kommunikationskanal.

Normalt blir du inbjuden till “Discord servern” i samband med din första kurs på utbildningen, annars får du be din kurslärare om en inbjudan.

Chatt Gitter

Gitter är en publik chatt som är löst kopplad till GitLab/GitHub och utveckling av öppen källkod. Vissa kurser använder kurschatter på Gitter.

Här är två exempel på kurschatter på Gitter.

Här kan du få snabba svar och hjälp med felsökning.

I en chatt så kan din fråga försvinna snabbt i historiken och förbli obesvarad. Det är så en chatt fungerar och lärare/med-studenter scrollar inte alltid chatten för äldre frågor. Om du inte får svar så väljer du att publicera din fråga i kursens forum som har en längre hållbarhet på frågor och svar.

#GitHub kursrepo och issues

En kurs har ofta ett kursrepo med material och exempelprogram. Kopplat till detta finns en variant av diskussionsforum som heter GitHub issues. Skapa en issue om du inte får svar på dina frågor i chatten. Hållbarheten på en issue är längre och det går att skriva mer utläggande och resonerande svar än man normalt får i en chatt-konversation.

Här är två kurser som använder sig av GitHub issues som diskussionsforum.

Tanken med issues är att “leva som man lär”, ett issue-verktyg är vanligt att använda i team som jobbar med mjuvaruutveckling.

#Äldre kanaler

Här följer ett antal kanaler som använts tidigare men numer är de inte så aktiva eller är de på väg att slussas ut.

#Forum dbwebb.se

En stor del av kursmaterialet finns (ofta) även tillgängligt via kurswebbplatsen https://dbwebb.se (denna webbplats). Här finns även ett diskussionsforum som lämpar sig för frågor som behöver besvaras och redas ut. Fick du inte svar i en chatt så bör du placera samma fråga i forumet, där besvaras alltid frågorna.

För att få tillgång till hela forumet behöver du skapa en användare på forumet i dbwebb.se.

Forumet på dbwebb.se är under avveckling och ersätts med kursspecifika verktyg som Canvas forum, Discord, GitHub issues och liknande.

#IRC

Det finns en chatt på IRC där främst lärare och äldre studenter hänger. Tidigare användes denna chatten som den huvudsakliga chatt-kanalen för handledning i kurser. Numer har Gitter och Discord tagit över dess betydelse.

#Revision history

  • 2020-06-17: (A, mos) Ny inför ht20.

Document source.