Labbmiljö och verktyg

I dessa kurser används en labbmiljö och vissa verktyg som du behöver installera som en del av din första kurs.

Den första delen i första kursmomentet handlar om att installera labbmiljön och verktyget dbwebb-cli. Tillsammans skapar de grunden för att genomföra kursen.

Om du är ovan vid att installera programvaror och om du är ovan vid terminalen som arbetsverktyg så kan labbmiljön innebära en ny upplevelse för dig. Ta god tid på dig när du lär känna labbmiljön.

#Labbmiljö i webtec och python

De flesta studenter startar med kursen python eller webtec och du finner instruktionen i kmom01 för python eller kmom01 för webtec.

#Labbmiljö samtliga kurser

När du går samtliga dbwebb-kurser så finns en översikt av all labbmiljö som kan förekomma på kurserna.

Alla verktyg är fria programvaror och många är opensource alternativ som dessutom går att installera på de vanliga operativsystemen som Windows, Mac OS och Linux.

#Verktyget dbwebb-cli

Verktyget dbwebb-cli är ett program som du kör på kommandoraden i terminalen och hjälper dig att jobba med kursmaterialet.

#Övrigt

Under Material finner du en översikt av annat kursmaterial och under Community finner du de verktyg som används för att kommunicera i kurserna.

Ta en del i taget så brukar saker falla på plats efter hand som.

#Revision history

  • 2017-09-04: (B, mos) Rättade länkar.
  • 2017-06-12: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.