Följ upp dina studier

Ett bra sätt att ha koll och översikt över sina studier är att fylla i progressen i ett excelark där alla kurserna finns definierade.

#Varför?

Kanske är detta en bra sak för ditt eget kontrollbehov och lugn och ro, man sover bättre när man har koll på läget.

Framförallt är detta bra om du hamnar efter och behöver rådgöra med programansvarig eller studievägledningen om hur du kan planera dina studier och komma i fatt och nå en examen.

Dels handlar det om att ha koll på kmom per kmom för att se vad du gjort, hur många poäng du har och vad du har kvar.

Det handlar det om att följa upp på kursnivå med sikte mot examen.

Har du csn-stress så är det klokt att fylla i din status, det kan visa dig snabbaste vägen till poäng.

#Ifyllt excelark förutsättning för planering

När du kommunicerar med programansvarig så kommer du troligen att länkas hit och bli ombedd att ta en egen kopia av excelarket och fylla i din status. Din programansvarige har dåligt minne och behöver ett underlag för er diskussion rörande din studieplanering, omregistreringar, anpassad studiegång eller examen.

När du väl fyllt i excelarket så bör du även dubbelkolla direkt i Ladok så att informationen stämmer.

#Dokument per antagningsomgång

Här är dokumenten per antagningsomgång, man följer normalt alltid en antagningsomgång/programantagning (ladok visar vilken/vilka omgångar du är antagen till).

#Webbprogrammering 120hp distans

#Webbprogrammering 180hp campus

#Webbprogrammering och databaser 30hp

#Webbutveckling och programmering 30hp

#Revision history

  • 2022-05-19: (B, mos) Lade till antagningsomgångar för 22 och 23.
  • 2020-08-11: (A, mos) Kopierad från forumet inför ht20.

Document source.