Bedömning och betygsättning

Här finner du dokument som visar exempel på hur bedömning och betygsättning sker. De dokument som visas här länkas till från de kurser som använder dem. Du behöver alltså gå till ditt kurstillfälle för att se vilket dokument som är relevant för en specifik kurs och kurstillfälle.

#Revision history

  • 2020-06-22: (A, mos) Ny inför HT20.

Document source.