3-veckors upprop

Efter tre veckors halvtidsstudier görs ett 3-veckors upprop för att kontrollera att du är aktiv i kursen. Du visar att du är aktiv genom att lämna in redovisningarna för kursmomenten.

Syftet med 3-veckors uppropet att avregistrera de studenter som inte är aktiva i kurserna, de som inte har presterat något.

För att klara uppropet så skall du ha lämnat in redovisning av kursmoment 01 och 02 i respektive kurs.

#När sker ditt 3-veckors uppropet?

Kontrollera din rekommenderade studieplan för att se när du har 3-veckors upprop i din kurs.

#Vad händer om jag inte klarar det?

Om du inte klarar kraven för 3-veckors uppropet så får du ett tidigt avbrott i kursen. Det tidiga avbrottet dateras tre veckor in i kursen. Om du har CSN kan detta innebära ett problem för dig då även CSN blir informerad om ditt studieavbrott.

Har du fått ett tidigt avbrott kan du inte kräva att få tillbaka din studieplats, men har något fel skett så brukar det lösas i god anda.

Om du deltar i ett program kan du få ditt avbrott upphävt, när du visar aktivitet i kursen.

#Dispens och mer tid

Vi brukar vara flexibla med att ge mer tid till de som är aktiva på kurserna. Vi brukar ge generella dispenser för att ge extra tid till de som kämpar och verkligen vill klara av kurserna.

Ibland kan det räcka att man klarat kmom01 för att få ytterligare lite tid att jobba igenom kmom02. Men detta är något som bestäms inom varje kurs.

#Felaktigt avregistrerad?

Kanske har du fått ett mail från CSN som säger att du avbrutit dina studier eller så kommer du inte längre åt kurserna på lärplattformen. Då är sannolikheten stor att du blivit avregistrerad från kursen/kurserna i samband med en avstämning i enlighet med 3 veckors uppropet.

Har du blivit felaktigt avregistrerad? Om det har blivit fel så går det att göra “undo”. Om du visar att du verkligen är aktiv på kursen så kan du bli återregistrerad, förutsatt att du uppfyller kriterierna för 3-veckors uppropet.

Kontakta den kursansvarige läraren för att reda ut läget.

#Klara uppropet och behåll din studieplats

Du som klarar 3-veckors uppropet har kvar din registrering på kursen och kan, om du inte hinner färdigt, be att (i mån av plats) bli omregistrerad på kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Du ser varför det är viktigt att klara 3-veckors uppropet?

#Taktik-inlämning

Här pratar vi taktik, inte normalfallet.

Det är naturligtvis möjligt att fokusera på att lämna in kursmoment 01 & 02, bara för att vara säker på att klara 3-veckors uppropet och undvika problem med CSN och inte riskera att tappa studieplatsen. Det går alltid att överväga en sådan taktik, det är inget fel i det.

Taktik-inlämning kan vara bra om man går flera kurser och behöver lite andrum i studierna.

Att lämna in en icke-komplett inlämning brukar inte hjälpa dig att klara 3v-uppropet.

Detta var alltså taktik, inte normalfallet, ta ett eget beslut.

#Hjälp mig tillbaka

När du blivit avregistrerad och undrar vad som händer, då kommer du i första hand att bli hänvisad hit. Det är för att du skall veta om grunderna i hanteringen.

Om något är oklart så frågar du.

#Revision history

  • 2022-06-24: (G, mos) Genomgången och mindre justeringar inför ht22.
  • 2020-06-24: (F, mos) Mindre justeringar inför ht20.
  • 2016-08-04: (E, mos) Justerade vissa länkar.
  • 2016-04-22: (D, mos) Överflyttad till ny webbplats.
  • 2014-09-22: (C, mos) Inför hösten 2014.
  • 2013-10-24: (B, mos) Uppdaterad med länk till “Jag har blivit avregistrerad?”.
  • 2013-09-26: (A, mos) Sammanslagen information från flera platser, eget dokument.

Document source.