Uppdaterad rapport

By . Latest revision .

Nu ska vi avsluta kursen genom att ta tillvara på examinators och opponentens förbättringsförslag. Vi gör det genom att ändra i vår befintliga rapport och samtidig visa alla ändringar i en “rejoinder”.

#Uppgift

#Uppgift

Följande uppgifter skall utföras.

  1. Skapa ett URI-nummer med hjälp av Bibliotekets lathund. Gör steg 1-13, ladda inte upp filen. Fyll i URI-nummer på försättsbladet på din rapport.

  2. Uppdatera din rapport med utgångspunkt i de förbättringsförslag du har fått från examinator och opponent.

  3. Skriv en rejoinder utifrån mallen. Se till att bemöta alla kommentarer från examinator och opponent. Numrera gärna kommentarer från examinator och opponent för att underlätta hänvisningar.

Uppdaterad rapport och och rejoinder lämnas in som PDF-dokument på Canvas på inlämningen Uppdaterad rapport.

#Revision history

  • 2023-05-16: (B, efo) Uppdaterad med innehåll.
  • 2022-12-19: (A, efo) Första versionen inför VT23.

Document source.