Topic

By . Latest revision .

Vi börjar med att ta en titt på val av område för studien och hur vi vet att det ligger inom ämnesområdet Programvaruteknik. Vi tittar sedan på hur vi kan formulera en avgränsad och specifik forskningsfråga. Detta kursmoment avslutas med hur vi kan söka litteratur inom vårt valda område och hur vi kan säkerställa värdet av den valda litteraturen.

#Läs & Studera

#Kurslitteratur

Läs kapitel 4. Problemformulering i Att skriva en bra uppsats för att skapa dig en uppfattning om hur vi formulerar vårt problem och frågor.

Läs kapitel 5. Litteratur- och informationssökning till uppsatsen i Att skriva en bra uppsats för att förstå vikten av att basera din uppsats på en gedigen grund av befintlig forskning. För att bli bättre på att ta anteckningar kring ditt område för användning senare i kursen läs även kapitel 6. Att läsa och göra anteckningar till uppsatsen.

#SWEBOK

Bekanta dig med SoftWare Engineering Book Of Knowledge (SWEBOK) för att säkerställa att ditt område för studien faller inom ämnesområdet Programvaruteknik.

SWEBOK finns som PDF här på dbwebb.se.

#Läs tidigare exjobb

Alla tidigare exjobb skrivna som kandidatarbeten eller högskolearbeten finns på sidan Läs gamla examensjobb.

Exempel på bra Topic (där även proposal och det färdiga arbetet finns med) finns på sidan Bra topics från tidigare år.

#Video

Titta igenom följande video för att effektivisera ditt läsande av vetenskapliga artiklar.

Professor Pete Carr pratar om hur man läser vetenskapliga artiklar.

För att lära dig om sättet vi refererar på med hjälp av IEEE-standarden är detta en bra introduktion.

#Övningar & Uppgifter

#Övningar

  1. Jobba igenom övningen “Skriv en forskningsfråga”.

  2. Jobba igenom övningen “Sök litteratur”.

#Uppgifter

Följande uppgift skall utföras och redovisas.

  1. Lös uppgiften “Skriv ditt topic”. Lämna in ditt Topic som en PDF på Canvas.

#Revision history

  • 2022-12-13: (A, efo) Första versionen inför VT23.

Document source.