Kmom07/10: Rapport

By . Latest revision .

Vi avslutar kursen med att ni individuellt skriver en rapport. Rapporten är det sista som du gör och tillsammans med alla redovisningar används detta som underlag för att examinera dig från kursen.

Kursmomentet uppdetaras och är inte redo att jobbas igenom.

Andreas introducerar rapporten.

För att uppnå godkänt behöver du demonstrerar följande:

 • kunna redogöra för vad devops är, både det praktiska och filosofiska/kulturella.

  • bl.a. blamelessness, kontinuerlig lärande och postmortems.
 • Kunna förhålla sig till devops begrepp och relatera till hur de används och kan kopplas till verktyg.

 • Kunna redogöra för olika för- och nackdelar med att jobba efter arbetsfilosofin devops.

 • Utförd rapport (innehåll, stavning, formatering, grammatik, logisk struktur, referenser).

 • Använd minst 2 vetenskapliga referenser.

Rapporten ska vara på minst 3 sidor, skriven på engelska eller svenska, lämnas in på Canvas i pdf-format och måste vara formaterad enligt Eurographics konferensmall. Mallen finns för Latex och Word. Mallen visar inte vilka rubriker ni ska ha utan bara strukturen på dokumentet. För referenser behöver ni inte följa mallen, ni kan göra som i exjobb kursen.

Alla inlämningar körs genom en plagieringskontroll.
Betyget UX kan kompletteras till G eller skickas in i nästa omgång för ny bedömning.

Skapa också ett separat dokument där du skriver feedback på rapporten och kursen, svara på följande:

 1. Skriv ett allmänt stycke om hur rapporten gick att genomföra. Var den ett rimligt för er att visa upp att ni förstår både det praktiska och teoretiska av devops?

 2. Avsluta med ett sista stycke med dina tankar om kursen och vad du anser om materialet och handledningen (ca 5-10 meningar). Ge feedback till lärarna och förslå eventuella förbättringsförslag till kommande kurstillfällen. Är du nöjd/missnöjd? Kommer du att rekommendera kursen till dina vänner/kollegor? På en skala 1-10, vilket betyg ger du kursen?

#Tips på litteratur

#Video

Det finns generellt kursmaterial i video form.

 1. Kursen innehåller föreläsningar som spelas in och därefter läggs i spellistan “devops streams ht22”.

 2. I “kursen devops” hittar du alla videor som är kopplade till kursmomentet, de börjar på 7xx i namnet.

#Revision history

 • 2020-12-08: (C, aar) La till krav om vetenskapliga referenser.
 • 2020-01-10: (B, aar) La till att ska skicka med en feedback text.
 • 2019-10-15: (A, aar) Första versionen.

Document source.