Kmom02: SASS och typografi

By . Latest revision .

Vi har nu en bas av en webbplats. Vi vet hur vi lägger till innehåll i webbplatsen och vi kan styla den. Låt oss då gå vidare och skapa en bättre bas för vårt tema. Temat, eller vår style, skapar vi med hjälp utav SASS, en preprocessor till CSS. Vi lär oss grunderna i SASS och hur vi bygger CSS-filer från SASS-konstruktioner.

Vi försöker bygga en modulär struktur av SASS-filer som vi delar in i SASS-moduler. Det skapar en grund som blir enklare att återanvända i andra sammanhang men även enklare att jobba med. Vi testar att överföra vårt tema ifrån kmom01 till SASS. Därefter bygger vi vidare på vårt tema och samtidigt fördelar vi koden i olika SASS-moduler.

Såhär kan det se ut när du är klar med kmom02.

Klar med kmom02

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Installera följande.

 1. Installera labbmiljön för Node.js och npm via “Installera nodejs och npm”.

#Läs & Studera

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Läs i boken “The Principles of Beautiful Web Design”. Det ger dig en bakgrund i tankar och hur man gör layout och komponerar ihop designen i en webbsida.

  • Kap 1: Layout and Composition
  • Kap 4: Typography

#Design med HTML5 och CSS3

 1. Läs igenom följande sektion i guiden “Design med HTML5 och CSS3”.

I sektionen Typografi tittar vi främst på hur typografi kan skapa lättläst och anpassad typografi på en webbplats.

#Video

Veckans PT-video handlar om “Alla dessa verktyg”, vi använder oss av i kursen. Finns som alltid både fördelar och nackdelar med verktyg.

Alla dessa verktyg

#SASS

För att komma igång så kan du läsa igenom följande artiklar:

 1. Läs översiktligt Kalles artikel om CSS preprocessors, “CSS Preprocessors are cool”. Artikeln ger en introduktion till CSS preprocessorer och behandlar skillnader och likheter mellan LESS och SASS som är två olika preprocessorer till CSS.

 2. I kursen använder vi SASS så bekanta dig med SASS och se vad du kan göra. SASS är uppbyggd som ett programmeringsspråk, så kika runt bland de manualer som finns men fokusera på “SASS Basics” för att lära dig hur du skriver SASS konstruktioner.

#SASS moduler

Följande moduler kommer du att använda när du bygger ditt tema i den kommande uppgiften.

 1. Kika på hur du kan nollställa style med Normalize.css samt läs snabbt om hur Normalize fungerar och vem som använder det.

 2. Titta snabbt och översiktligt på Font Awesome och se vilka ikoner man kan skapa med dess hjälp. Leta reda på webbsidan som visar hur man installerar Font Awesome och se om du kan hitta hur man installerar det som en LESS-modul med hjälp av pakethanteraren npm. Vi kommer att göra detta senare i uppgiften.

#Fonter och ikoner

Det finns mängder med sidor där man kan hitta ikoner och fonter gratis, nedan listas några av alternativen:

Många av de ikoner och emojis man ser idag bestäms av Unicode Consortium som består av nio medlemmar, där bland Microsoft, Apple och Google. Det gör att en många ikoner/emojis finns tillgängliga oavsett vilken enhet man surfar via, utan att behöva ladda ner några ytterligare filer. Värt att notera är dock att ikonerna skiljer sig mellan olika enheter. Du kan se vilka som är tillgängliga här:

#Om responsivitet

Läs följande om responsivitet.

 1. Läs artikeln “Responsive Web Design Basics” som ger dig en introduktion i tekniker kring ämnet.

#Hållbarhet

Vi fortsätter fokusera på perspektivet hållbarhet och vilken roll vi som programmerare har i den sammanhangen.

På canvas finns videon “Downsides of digital” där professor Jeffrey Sachs berättar om vissa av nackdelarna med Internet energianvändning.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Testa på

Det finns ett färdigt exempel i example/sass-example som innehåller de nödvändiga filerna för att testa på SASS. För att jobba med dem, ställ dig i roten av kursrepot och kör:

rsync -rd example/sass-example/ me/kmom02/sass/

Hoppa in i mappen och testa lägg till din egna regel till exemplet. För att göra om din SASS (.scss) till CSS så kan du köra npm run style förutsatt att du har node/npm installerat och hämtat hem de nödvändiga modulerna med hjälp av npm install.

Om du vill läsa mer om SASS och se vilka typer av regler du kan skriva kan du läsa mer om det här.

#Övningar

Följande övningar bör genomföras:

 1. Arbeta igenom artikeln Kom igång med SASS och npm som hjälper dig att sätta upp SASS i din portfoliosida.

 2. Arbeta igenom artikeln Ikoner och fonter som går igenom hur man kan ladda in ikoner och fonter.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Lös uppgiften “Utveckla din portfolio sida med en om-sida och ett SASS-tema”.

 2. Försäkra dig om att du har gjort dbwebb publishpure me och taggat din inlämning med version 2.0.0 (eller högre) samt pushat repot inklusive taggarna till GitHub.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1 studietimme)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Kom ihåg att publicera din portfölj till GitHub. Använd nedanstående kommandon i terminal när du står i `me/portfolio:

git push
git push origin --tags

Publicera sedan till studentservern med följande kommando:

dbwebb publishpure me

Gör Quiz på Canvas och lämna sedan in din inlämning i den nu upplåsta uppgiften. Länka till din portfölj på studentservern som en del av din inlämning.

#Testa din inlämning

När du är helt klar med uppgiften så är det ett par saker som du kan kolla för att testa din inlämning. Detta testar inte allt, men det är ett minimum av ett flöde som skall fungera.

 • Kolla så att om-sida finns med innehåll
 • Kolla i portfolio/config/config.yml vilket tema som används
 • Kolla om themes/<tema>/scss/style.scss finns
  • Kolla så den inkluderar normalize.css
  • Kolla så den laddar in FontAwesome
  • Kolla så den laddar in font ifrån Google Fonts
  • Kolla så att någon typ av SASS syntax används
  • npm run lint
 • github.txt i me/portfolio
 • Github
  • Kolla commits och taggar (högre än 2.*.*)

#dbwebb test

Kommandot dbwebb test kommer användas som utgångspunkt för rättningen. Du kan göra följande om du vill testa på liknande sätt som de som rättar:

# stå i roten av kursrepot (dbwebb-kurser/design)
dbwebb update
npm install
dbwebb test kmom02

#Revision history

 • 2020-10-12: (A, nik) Nysläpp för design-v3

Document source.