MariaDB Server och MySQL Workbench

Du vill installera databasen MariaDB tillsammans med desktopklienten MySQL Workbench och terminalklienten.

#Installation

 1. Välj rätt artikel beroende på vilket operativsystem du använder.

 2. Förutsatt att du kan logga in på databasen med din terminalklient så kan du nu gå vidare och installera MySQL WorkBench.

 3. Ett tips till dig som vill slippa skriva användare, lösenord och eventuellt hostnamnet är att skapa din egen konfigurationsfil .my.cnf, i artikeln “MariaDB klienten och filen .my.cnf” får du se hur man gör det.

#Använd MySQL/MariaDB via Docker

För den som är väl bekant med Docker kan det vara ett kompletterande möjlighet att köra databasservern som en docker kontainer. Du kan se hur man sätter upp grunderna i artikeln “Kör MySQL Server och MySQL WorkBench via Docker”.

#Äldre artiklar som numer ej används

Dessa användes senast vårterminen 2022 men från och med 2023 används enbart WSL2 som terminal på Windows.

Dessa artiklar ligger bara kvar av kuriosa och normalt sett skall du inte jobba igenom dessa.

Om du av någon anledning vill jobba med MariaDB i en windows terminal (Powershell eller cmd) och i Cygwin så kan du behöva jobba igenom dessa artiklar.

 1. [Endast Windowsanvändare] Om du jobbar på Windows så skall du fortsätta med följande artikel så att du kan köra terminalklienten i godtycklig katalog.

 2. [Endast Windowsanvändare] Du behöver också se till att du kan jobba med terminalklienten i en Bash-terminal. Enklast är nog Cygwin men WSL2 är också trevligt.

#Revision history

 • 2022-12-22: (G, mos) Bort med Windows cmd, path och cygwin.
 • 2022-01-20: (F, mos) Förtydligade strukturen vilka artiklar man skall jobba i.
 • 2021-12-21: (E, mos) Bort med referens till forum och ändra från MySQL till MariaDB och workbench i egen artikel samt flytta Windows terminaler till egna artiklar.
 • 2019-01-09: (C, mos) Lade till Docker.
 • 2019-01-08: (B, mos) Delade in artikeln i delar, beroende på operativsystem.
 • 2018-03-20: (A, mos) Uppdelad från ett större dokument.

Document source.