Databaser och relationsdatabaser, introduktion

By . Latest revision .

En översikt och introduktion till databaser och relationsdatabaser med fokus på MySQL och MariaDB samt kort introduktion till begrepp som ER-modellering, SQL och klienter till dataabserna.

Videon är 39 minuter lång.

Databaser och relationsdatabaser, introduktion.

Du kan själv bläddra igenom de HTML slides som används i presentationen.

Resurser

Följande resurser används i olika omfattning i föreläsningen.

#Revision history

  • 2022-01-15: (B, mos) Uppdaterad inför våren VT2022 och SQL flyttad till egen föreläsning.
  • 2021-01-14: (A, mos) Första utgåva inför kursstart VT2021.

Document source.