#Revision history

  • 2020-06-25: (C, mos) Läsår 2020/21.
  • 2019-08-23: (B, mos) Läsår 2019/20.
  • 2018-06-16: (A, mos) Flyttade innehåll från .meta.md och nytt inför ht18.

Document source.