Sök litteratur

By . Latest revision .

I denna övning tittar vi på hur vi kan hitta litteratur med hjälp av två olika databaser för sökning av vetenskapliga artiklar.

#Sökning

Att beskriva en litteratursökning med ord är nog bland det svåraste man kan ge sig in på så det fick bli en video istället.

Litteratursökning.

#Snowballing

I videon ovan nämns metoden Snowballing. Nedan finns en referens till Professor vid BTH Claes Wohlins artikel Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering.

Claes Wohlin. 2014. Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE ‘14). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 38, 1–10. https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2601248.2601268

#Avslutningsvis

Vi har tittat på olika sätt att söka i databaser för vetenskapliga artiklar, samt tittat på anledningen till att vi vill bygga våra studier på tidigare forskning.

#Revision history

  • 2022-12-14: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.