Skriv en (bra) forskningsfråga

By . Latest revision .

Vi ska i denna artikel titta på hur vi skriver en avgränsad och specifik forskningsfråga.

#Förutsättning

Du har läst igenom kapitlet 4. Problemformulering i Att skriva en bra uppsats och har orienterat dig i SWEBOK.

#Introduktion

Forskning eller som i detta fallet ett examensarbete är egentligen ganska enkelt. Vi har en intressant, avgränsad och specifik fråga, som vi med hjälp av beprövade metoder letar ett svar på. Det är allt vi ska göra. Hur får vi då till dessa avgränsade och specifika frågor?

#Ett område

För att denna artikel ska bli specifik och avgränsad precis som våra forskningsfrågor behöver vi ett område. Området för detta exempel får bli Funktionstestning i frontend JavaScript-ramverk, vi kommer även använda det som utgångspunkt för vår litteratursökning i övningen “Sök litteratur”.

#Iterativ förbättring

Låt oss börja med en otydlig fråga:

Hur hjälper funktionstestning?

Vi specificerar i detta fallet inte i vilket sammanhang funktionstestning används och vem som använder funktionstestning. Så låt oss specificera detta:

Hur upplever utvecklare att funktionstestning i frontend i JavaScript hjälper?

Vi börjar närma oss något. Men det kan bli ännu bättre. Vad är det vi vill att funktionstestning ska hjälpa oss med? Öka förtroendet för koden? Minska antalet fel i koden? Säkerställa funktionalitet? Vi väljer det sista.

Hur upplever utvecklare att funktionstestning i frontend i JavaScript säkerställer programvarans funktionalitet?

Nu har vi en avgränsad fråga som är specifik men ändå tillräckligt komplex. Låt oss komplettera denna frågan med ytterligare en fråga, så har vi två frågor som brukar vara en bra utgångspunkt för ett examensarbete.

RQ1: Hur upplever utvecklare att funktionstestning i frontend i JavaScript säkerställer programvarans funktionalitet?

RQ2: Vilket samband finns mellan användandet av funktionstestning i Open Source frontend JavaScript-projekt och antalet issues på GitHub?

#Avslutningsvis

För vidare läsning om problemformulering och syften rekommenderar jag Skrivguiden. Finns en del bra exempel på hur man kan avgränsa, specificera och uppnå rätt komplexitet på forskningsfrågor.

#Revision history

  • 2022-12-13: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.