Kunskapsbanken

Artiklar, guider, tips och trix tillsammans med exempelprogram inom webbprogrammering och webbutveckling. Inläggen är listade i den ordning som de senast uppdaterats.

Flask med Jinja2

Flask är ett microramverk för Python, som gör det möjligt att skapa webbapplikationer. Det är litet men kraftfullt. Vi ska gå igenom hur man installerar det och kommer igång med en enkel sida.

Jinja2 är en så kallad “template engine” för Python som renderar template-filer åt oss.

Read more »

Category: oopython.

Design Science

I denna övning tittar vi på metoden Design Science och hur den kan vara ett bra sätt att strukturera en studie där vi samtidigt utvecklar programvara.

Read more »

Intervjuer

I denna övning tittar vi på metoden Intervjuer, som är en lämplig metod för datainsamling när man vill komma åt individers subjektiva upplevelser, erfarenheter och åsikter.

Read more »

Enkät

I denna övning tittar vi på metoden Enkäter och hur den vara ett bra sätt för att samla in kvantitativ och kvalitativ data från många individer. Nackdelen med metoden ligger precis i detta med många individer då det krävs ganska många svar.

Read more »

Sök litteratur

I denna övning tittar vi på hur vi kan hitta litteratur med hjälp av två olika databaser för sökning av vetenskapliga artiklar.

Read more »

Skriv en (bra) forskningsfråga

Vi ska i denna artikel titta på hur vi skriver en avgränsad och specifik forskningsfråga.

Read more »

#Microblog med Docker containers

I denna artikeln ska vi jobba igenom kapitel 19 i Miguel’s guide. Vi skall titta på hur man kan bygga en container för Microblog applikationen och koppla upp den mot en separat databas container. Slutligen skall vi också publicera den på Docker-registret så att vi kan komma åt applikationen utan att behöva källkoden.

Read more »

Category: devops, docker.

Första 10 minuter på en server

Vi kommer i denna artikel titta på hur vi skapar en ny användare och säkrar upp en server.

Read more »

Category: devops, verktyg.

GitHub Education Pack och ett domännamn

Vi kommer i denna artikel titta på hur vi kan använda GitHub Education Pack för att få ett gratis domännamn.

Read more »

Category: devops, verktyg.

Kom igång med PHP PDO och databasen SQLite

PHP PDO och SQLite.

PHP PDO och SQLite.

Att bygga webbplatser innebär ofta kopplingar mot databaser och när det gäller PHP så är det numer gränssnittet PDO som är det som främst används. Detta är en guide för att stegvis komma igång med PHP PDO tillsammans med databasen SQLite.

Guiden hanterar grunderna i hur du använder PHP PDO för att koppla upp dig mot en SQLite-databas. Därefter visas hur du kan ställa frågor mot databasen och visa upp resultatet i en webbsida. Det sista vi gör är att skapa ett HTML formulär som söker i databasen och visar resultat, ungefär som en sökmotor.

Read more »

Category: php pdo, databas, sqlite, kurs webtec.