Installera MariaDB Server på Windows 10

By . Latest revision .

Vi skapar en egen lokal utvecklingsmiljö för databasen MariaDB på Windows 10.

Vi använder också en terminalklienten för att koppla oss mot databasen och vi provar några kommandon samt skapar en ny användare i databasen.

#Förberedelse

Du har Windows 10 (eller en senare version) installerat och uppdaterat.

Du kan hantera Windows inbyggda cmd terminal.

#MariaDB Server

För att få bakgrunden till MariaDB så läser jag på i dokumentationen för MariaDB.

MariaDB Server innehåller databasservern och terminalbaserade klientprogram.

#Installera MariaDB på Windows 10

Ladda ned installationsprogrammet till din miljö via MariaDB download. Välj den variant som passar ditt system och välj varianten “MSI Package” som är ett isntallationsprogram du kan starta och köra.

Här är ett par bilder från installationsförfarandet. I första bilden kan du se var programvaran installeras, det kan vara bra att veta.

Installera servern och notera i vilken katalog installationen sker.

Installera servern och notera i vilken katalog installationen sker.

När du installerar så behöver du ange lösenordet till din root-användare. Notera det så att du inte glömmer bort det.

Ange lösenordet till root användaren, glöm inte bort det.

Ange lösenordet till root användaren, glöm inte bort det.

När installationen är klar så startar databasservern upp automatiskt.

Du kan kontrollera status på databasservern genom att öppna Windows Services via Windows key + r och skriv services.msc. Leta sedan reda på namnet på tjänsten, troligen “MariaDB” i listan för alla tjänster. Här kan du även stoppa eller starta databasservern vid behov.

Nu är databasen igång som en Windows service.

Nu är databasen igång som en Windows service.

Nu är du redo att koppla upp dig mot databasservern.

#Använd terminalklienten mariadb

Öppna klienten som heter “MySQL Client…”. Du kan söka efter klienten i sökfältet.

Sök efter MySQL Client...

Sök efter MySQL Client…

Starta klienten och skriv in lösenordet för din root-användare för att logga in.

Det kan se ut så här när du är uppkopplad mot databasservern.

Nu är terminalklienten uppkopplad mot databasservern.

Nu är terminalklienten uppkopplad mot databasservern.

Du kan nu utföra kommandot för att visa information om din egen användare.

SELECT USER();

Det kan se ut så här.

MariaDB [(none)]> SELECT USER();
+----------------+
| USER()     |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+

Om du skriver in ett felaktigt kommando så kan du lägga till ett ; så avslutas inmatningen av kommandot.

Du kan använda piltangenter tillbaka/fram för att redigera det du skriver in och du kan nå föregående kommando med pil upp/ned.

Du rensar skärmen med ctrl-l.

Du kan avsluta genom att skriva exit.

Låt oss prova att skriva in ett par kommandon för att bekanta oss med databasservern.

Du kan se vilken version av databasservern som är installerad genom att skriva in ett SQL kommando.

SELECT VERSION();

Det kan se ut så här men troligen skiljer versionssnumret hos dig.

MariaDB [(none)]> SELECT VERSION();
+----------------------------------+
| VERSION()            |
+----------------------------------+
| 10.6.5-MariaDB          |
+----------------------------------+

Du kan nu prova att skriva en SQL-sats för att se hur det fungerar.

SELECT NOW() AS 'The local time is';

Det kan se ut så här.

MariaDB [(none)]> SELECT NOW() AS 'The local time is';
+---------------------+
| The local time is  |
+---------------------+
| 2021-12-21 12:14:29 |
+---------------------+

Du kan se vilka databaser som finns i databasservern.

SHOW DATABASES;

Det kan se ut så här men det kan också skilja i din installation.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
+--------------------+

Då vet vi att terminalklienten, och databasservern, fungerar som de ska.

#Skapa en ny användare

Vi skall skapa en ny användare i databasen, en som har fulla behörigheter och vi kallar den “dbadm”.

Koppla upp dig med terminalklienten och kör följande SQL-sats för att skapa din användare.

CREATE USER 'dbadm'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd'
;

Kör följande sats för att ge användaren fullständiga rättigheter på alla databaser *.*, det blir i princip samma rättigheter som en root-användare som har tillgång till allt.

GRANT ALL PRIVILEGES
ON *.* TO 'dbadm'@'localhost'
WITH GRANT OPTION
;

Om något går fel kan du ta bort användaren med kommandot DROP.

DROP USER IF EXISTS 'dbadm'@'localhost';

Prova nu om du kan logga in med din nya användare. Avsluta din nuvarande databaskoppling (skriv “exit”) och öppna en ny så här.

mariadb -udbadm -pP@ssw0rd

Du kan kontrollera att du nu är inloggad som din “dbadm” användare.

MariaDB [(none)]> SELECT USER();
+-----------------+
| USER()     |
+-----------------+
| dbadm@localhost |
+-----------------+

Tills vidare kan du nu använda din “dbadm” användare istället för root användaren.

#Avslutningsvis

Nu har du tillgång till databasen MariaDB och du kan koppla upp dig mot databasservern med en terminalklient och du kan logga in med din egenskapade “dbadm” användare.

#Revision history

 • 2022-01-18: (I, mos) Förtydliga att MSI Package är rekommenderat.
 • 2021-12-21: (H, mos) Bytte från MySQL till MariaDB och flyttade MySQL Workbench till en egen artikel.
 • 2020-01-20: (G, nik) Förtydligande kring lösenord
 • 2019-01-23: (F, mos) Alternativ användare heter dbwebb, inte mos.
 • 2019-01-22: (E, mos) Bort med stray ; with grant option.
 • 2019-01-21: (D, mos) Uppdaterad hur extra rootanvändare skapas.
 • 2019-01-15: (C, mos) Förtydliga hur man skapar my.cnf på WSL.
 • 2019-01-08: (B, mos) Nu enbart för Windows.
 • 2018-01-12: (A, mos) Första utgåvan för Windows, macOS och Linux.

Document source.

Category: databas, mysql, windows.