Installera Debian/Bash i Windows 10 (v 1903)

By . Latest revision .

Så här gör du för att installera Debian/Bash i Windows 10 samt installera det som behövs för att komma igång med kurserna.

Installationsprocessen förutsätter att du har ett uppdaterat system av Windows 10 64-bitar system med version 1903.

#Förutsättning

Du har minst en 64-bitars version (x64) av Windows 10.

Bash for Windows, WSL, är tillgängligt från version 1607 av Windows 10. Guiden är testad på 1803 och uppdaterade för 1903, men bör fungera som riktlinje på samtliga versioner. Uppdatera gärna ert operativsystem till den nyaste versionen innan ni påbörjar guiden.

Dubbelkolla att ditt versionsnummer startar på minst 1903 och att du har en Windows build 18362, eller senare, genom att trycka Windows key + R och köra programmet winver.

Version 1903 eller högre behöver vara installerad.

Version 1903 eller högre behöver vara installerad.

Installationsstegen nedan bygger på information från artikeln “Windows Subsystem for Linux Installation Guide for Windows 10”.

#Installera Bash

Bash finns med i din Windows installation men du behöver sätta på det på följande sätt.

#Sätt på “Windows Subsystem for Linux”

Starta PowerShell som administratör och kör följande kommando för att aktivera “Windows Subsystem for Linux (WSL)”.

Sök efter PowerShell och starta som administratör genom att högerklicka med musen.

Starta PowerShell som administratör.

Starta PowerShell som administratör.

Kör följande kommando i PowerShell för att aktivera WSL. Kopiera och pasta in i PowerShell med högerklick på musen.

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux
Kör kommandot i PowerShell, som administratör.

Kör kommandot i PowerShell, som administratör.

Starta om Windows när du ombeds göra det.

#Installera Debian GNU/Linux från Windows Store

Öppna Windows Store, till exempel genom att köra kommandot ms-windows-store: via Windows key + R.

Starta Windows Store för att installera Linux.

Starta Windows Store för att installera Linux.

Sök efter “Debian GNU/Linux” och välj att “Hämta/Installera”.

Installera Debian GNU/Linux via Windows Store.

Installera Debian GNU/Linux via Windows Store.

Vi väljer att installera Debian för kurserna. Det finns dock flera andra installationer av Linux som du kan göra, till exempel Ubuntu.

#Starta Debian GNU/Linux första gången

Du kan starta Debian via Windows Store, eller genom att köra kommandot debian via sökfältet eller via Windows key + R.

Första gången ombeds du att skapa en användare med lösenord, gör det.

Därefter är Debian installerat och klart. Du har nu en Linux-terminal, en bash terminal, i din Windows.

Nu är Debian för Windows installerat och klart.

Nu är Debian för Windows installerat och klart.

#Pakethantering

För att installera program så använder du en pakethanterare som heter apt-get. Med den kan du installera paket, tjänster och programvaror i din terminal.

#Uppdatera och uppgradera

Vi börjar med att uppdatera installationen med senaste informationen om de paket som finns och vi uppgraderar systemet till att använda senaste versionen av paketen.

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade

Det tar en liten stund att uppgradera.

#Installera nödvändiga paket

Vi skall installera ett par paket som gör din vardag enklare. Det är paket som används i kurserna och vi vill försäkra oss om att de är installerade.

sudo apt-get install wget curl ssh rsync git vim unzip

Här är en kort förklaring till de olika kommandona.

Kommando Förklaring
wget Ladda ned resurser från nätet/webben.
curl Alternativ till wget.
ssh SSH klient och server, används för att koppla upp mot externa servrar.
rsync Kopiera/synka innehåll i kataloger, lokalt och mellan servrar.
git Klient till versionshanteringssystemet git.
vim Texteditor för terminalen, alternativ till vi.

#Manualsidor och man man

Manualsidor är källan till kunskap i en linux terminal.

man curl

Om programmet man inte finns installerat så installerar du det.

sudo apt-get install man

Man kan söka efter de programpaket som går att installera.

sudo apt-cache search curl

Vänd dig till manualsidan för att veta hur du använder ett kommando.

Du kan också använda optionen --help alternativt -h, många kommandon stödjer den switchen för att visa hur man använder kommandot.

#Installera cowsay

För att testa pakethanteraren kan du installera paketet cowsay som är ett litet skoj-paket.

sudo apt-get install cowsay

Nu kan vi köra programmet.

cowsay "Hej alla webbprogrammerare!"
Nu är du redo för Linux med en bash-terminal på Windows.

Nu är du redo för Linux med en bash-terminal på Windows.

Vill du vet mer om programmet så öppnar du dess manualsida.

#Var finns Windows hemma-katalog?

Du kör Linux i ett eget system där du har speciella Linux-användare och ett filsystem för Linux. Din installation fungerar som ett eget system, ett subsystem inuti Windows. Därav namnet “Windows Subsystem for Linux (WSL)”.

Du kan komma åt ditt vanliga Windows filsystem, din “vanliga” C:, och på det sättet dela filer mellan Linux och Windows. Du hittar dina Windows-filsystem under /mnt.

Du kan använda kommandot ls för att lista de kataloger som ligger under katalogen /mnt. I mitt fall ligger där katalogen c som innehåller alla filerna på min C:.

$ ls -l /mnt
total 0
drwxrwxrwx 1 mos mos 512 Jan 8 02:27 c

Sökvägen till min hemmakatalog i Windows blir då /mnt/c/Users/mos/ där min Windowsanvändare heter “mos”.

För att göra det enkelt att nå filerna i din Windows hemma-katalog så kan du skapa en symbolisk länk i din hemmakatalog.

$ cd && ln -s /mnt/c/Users/mos/ winhome
$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 mos mos 17 Jan 8 03:53 winhome -> /mnt/c/Users/mos/

Nu kan jag enkelt nå mina filer som ligger hos min Windows-användare.

# Flytta till min windows home, när jag står i min Linux hemmakatalog
cd winhome

# Flytta till min hemmakatalog i Linux
cd

Det rekommenderas att du sparar dina egna filer under din Windows-användare. Det gör det enklast att nå dem via både WSL och dina vanliga Windows-applikationer.

#Bra att ha

Följande tips kan göra din bekantskap lite trevligare med Linux och bash-terminalen för Windows.

#Sudo utan lösenord

För att slippa skriva lösenord varje gång du skriver kommandot sudo så kan du lägga en fil i katalogen /etc/sudoers.d/ och döpa filen till ditt användarnamn. Filen skall innehålla en rad likt denna (där min användare är “mos”).

mos ALL=NOPASSWD: ALL

Följande kommandorad skapar en sådan fil för din användare.

sudo bash -c "echo '$USER ALL=NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/$USER && cat /etc/sudoers.d/$USER"

Pröva nu att köra sudo, till exempel sudo ls /, så bör det fungera utan att du behöver ange lösenord.

Här är en forumtråd som hanterar sudo utan lösenord.

#Kopiera och pasta i terminal

När du är i terminalen kan du markera ett textstycke med musen och högerklicka. Sedan kan du göra paste genom att högerklicka igen. Detta fungerar även om du vill göra paste till ett fönster utanför Bash, alternativt så trycker du ctrl-v för att pasta till ett annat fönster.

Vill du kopiera från ett annat fönster till terminalen så markerar du texten och lägger den i copy-bufferten (via ctrl-c eller högerklickmenyn) och du gör paste i terminalen via högerklick.

#Vilken version av Linux

Du kan kontrollera vilken version av Bash du har med kommandot lsb_release. Om kommandot inte finns kan du installera det genom att köra.

sudo apt-get install lsb-release

Tecknet $ är en del av prompten och ingår inte i kommandot du skall skriva in.

$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:  Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
Release:    9.6
Codename:    stretch

#Uppdatera din installation

Du uppdaterar och uppgraderar din installation med pakethanteraren genom att köra följande kommando.

sudo apt update && sudo apt upgrade

#Avslutningsvis

Det finns en forumtråd där du kan ställa frågor, eller ge tips och trix, om denna artikel. Kika där om du får problem. Tråden ligger i subforumet Windows för Webbprogrammerare.

Vill du ställa specifika frågor om Unix/Linux, bash eller terminalen så passar subforumet Unix och Linux

#Revision history

 • 2020-04-29: (E, mos) Lade till unzip som kommando att installera (krävs av composer).
 • 2019-08-22: (D, aurora) Översedd inför HT19 och Windows 10 v1903.
 • 2019-01-16: (C, mos) Förtydligande om var filer bör sparas och hur atom startas, bort med stycket om atom.
 • 2019-01-13: (B, mos) Lade till installation av nödvändiga paket.
 • 2019-01-08: (A, mos) Uppdaterad installationsprocess för 1803.

Document source.

Category: labbmiljo, windows, bash.