Att skriva en bra redovisningstext

By . Latest revision .

Hur skriver man en bra redovisningstext? När någon ber om att du ska skriva en redovisningstext, vad är det då de vill ha? Hur vill de att du ska skriva? Du kan ge dig på att kraven skiftar beroende på vem som vill ha resultatet och vad det skall användas till. För att underlätta får du här lite hjälp på traven med vad vi menar vara en bra redovisningstext i dbwebb-kurserna.

#Redovisning av varje kursmoment

Varje kursmoment redovisas genom att studenten skriver en text och reflekterar över sin insats och resultatet från kursmomentet. Texten omfattar minst 15 meningar. Det viktiga är att ge läsaren, dvs lärare och andra studenter, en inblick i hur du lyckades när du genomförde kursmomentet.

#Vad anser läraren?

Läraren vill få en inblick i hur du lyckades med kursmomentet. En beskrivning av dina vedermödor räcker långt. Fokus på uppgiften, vad var svårt, vad var lätt och vad lärde du dig. Vilka problem hade du och hur löste du dem?

Vissa lärare har kan ha en bestämd syn på vad som gör en bra text. Läs artikeln “Varför regnar det på bergssidan - ett exempel på SOLO taxonomin” för att få inblick i hur en lärare kan tänka när han läser din text.

#Vad tycker du själv är en bra text?

Ta reda på vad du själv tycker genom att läsa de andra studenternas texter. Fundera på vilka texter du tycker är bra, de texter som ger dig ett utbyte, en behållning. Lär dig av dessa texters struktur och formuleringar.

#Betygsättning baseras på dina texter

Redovisningstexterna på din me-sida används som en grund för betygsättning. Läs de exakta formuleringarna kring betygsättningen i dokumentet “Bedömning och betygsättning

#15 meningar eller fler?

15 meningar är den lägsta gränsen för flera av kursmomenten, följer man inte den så får man ofta kommentaren “Dina redovisningstexter är i kortaste laget”. Finns det en övre gräns? Ja, det finns det nog, men vi brukar inte påpeka det. Om någon vill skriva längre texter så är det ok och vi tycker om det. Huvudsaken är att det är bra texter. Om texterna är för långa så finns alltid risken att läsaren “tröttnar” och hoppar vidare till nästa text. Min känsla är att texter upp till 30-40 meningar kan vara okey.

#Revision history

  • 2016-08-04: (D, mos) Genomgången och uppdaterad.
  • 1346371200: (C, mos) Flyttad från WordPress till Lydia.
  • 1332892800: (B, mos) Flyttad från blogspot till WordPress.
  • 1296172800: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: artikel.