Subquery, en fråga i fråga

En subquery är en fråga inuti en annan fråga. En SELECT inuti en SELECT.

Att använda subqueries i en fråga kan vara ett alternativ till att göra JOIN och UNION för att slå samman information. När vi skriver vår SQL finns det ofta alternativa sätt att lösa uppgiften.

Låt oss träna på subqueries och se vad de kan hjälpa oss med.

Spara den SQL-kod du skriver i filen dml-subquery.sql.

I manualen kan vi läsa om konceptet subquery och dess syntax och vilka möjligheter som erbjuds.

#Struktur på subquery

Grunden är en fråga i en fråga. Paranteser används för att avgränsa en subquery. Så här.

mysql> SELECT (SELECT 'moped') AS 'Fordon';
+--------+
| Fordon |
+--------+
| moped |
+--------+
1 row in set (0.00 sec)

Låt oss ta ett litet större exempel. Vi har tabellen för kurstillfällen och vi vill se alla kurstillfällen som hålls av en lärare på avdelningen DIDD.

Låt oss ta det stegvis. Först skriver vi satsen som ger oss alla lärare på avdelningen DIDD.

SELECT
  akronym
FROM larare
WHERE
  avdelning = 'DIDD'
;

Sedan tar vi satsen som ger oss alla kurstillfällen.

SELECT
  *
FROM kurstillfalle
;

Nu slår vi samman dessa satser till en, där den ena blir en subquery som används i WHERE-villkoret.

SELECT
  *
FROM kurstillfalle
WHERE
  kursansvarig IN (
    SELECT
      akronym
    FROM larare
    WHERE
      avdelning = 'DIDD'
  )
;

Vi har här en fråga som hämtar och använder resultatet från en annan fråga, via en subquery.

Resultatet kan se ut så här.

mysql> SELECT
  ->   *
  -> FROM kurstillfalle
  -> WHERE
  ->   kursansvarig IN (
  ->     SELECT
  ->       akronym
  ->     FROM larare
  ->     WHERE
  ->       avdelning = 'DIDD'
  ->   )
  -> ;
+----+---------+--------------+-----------+
| id | kurskod | kursansvarig | lasperiod |
+----+---------+--------------+-----------+
| 6 | KVA101 | hoc     |     1 |
| 10 | MUG101 | min     |     4 |
+----+---------+--------------+-----------+
2 rows in set (0.00 sec)

I detta fallet går det att skriva om SELECT-satsen till en JOIN, så är det ofta, man kan lösa frågorna med olika tekniker. Välj den teknik som du känner dig bekväm med och inse att det kan vara okey att lösa en sak på olika sätt.

#Subqueries med UNION

En annan variant där man kan jobba med subqueries är när man vill göra UNION på två olika resultset. Jag kallar resultatet från en SELECT för resultset.

Tänk hur följande fråga kan se ut.

(
  SELECT akronym, avdelning FROM larare WHERE avdelning = 'DIDD'
)
UNION
(
  SELECT akronym, avdelning FROM larare WHERE avdelning = 'DIPT'
)
;

Konstruktionen är två subqueries som görs UNION på.

Du kan säkert se hur frågan ovan borde kunna förenklas till en enda SELECT-sats med ett WHERE direktiv. Men ovan ger alltså samma svar och visar hur subqueries kan användas.

När man kör konstruktionen ovan kan det se ut så här.

mysql> (
  ->   SELECT akronym, avdelning FROM larare WHERE avdelning = 'DIDD'
  -> )
  -> UNION
  -> (
  ->   SELECT akronym, avdelning FROM larare WHERE avdelning = 'DIPT'
  -> )
  -> ;
+---------+-----------+
| akronym | avdelning |
+---------+-----------+
| hoc   | DIDD   |
| min   | DIDD   |
| ala   | DIPT   |
| gyl   | DIPT   |
| sna   | DIPT   |
+---------+-----------+
5 rows in set (0.00 sec)

En subquery handlar om att omringa an fråga med paranteser och ta hand om resultatet.

#Uppgift subquery

För att öva på subqueries så löser du följande uppgift.

 • Visa detaljer om den lärare som är äldst. Ta fram max ålder med en subquery och använd dess resultat i WHERE-satsen.

Ditt svar kan se ut ungefär så här.

mysql> SELECT
  ->   akronym,
  ->   fornamn,
  ->   efternamn,
  ->   alder
  -> FROM v_larare
  -> WHERE
  ->   alder = (... här skriver du din subquery ...)
  -> ;
+---------+---------+------------+--------+
| akronym | fornamn | efternamn | alder |
+---------+---------+------------+--------+
| dum   | Albus  | Dumbledore |   77 |
+---------+---------+------------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

Fundera gärna hur du kunde löst detta annorlunda. Ibland finns andra enklare lösningar och ibland är en subquery mycket användbar.

#Kontrollera filen

Innan du är helt klar så kontrollerar du att du kan köra samtliga SQL-satser, i en och samma sekvens, i filen du jobbar i.

#Revision history

 • 2022-01-04: (C, mos) Genomgången inför v2 och MariaDB.
 • 2019-01-30: (B, mos) Genomgången och ny uppgift om subqueries.
 • 2018-01-03: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.