Specificera teckenkodning

När du skapar tabeller kan du explicit ange charset och collation till för hela tabellerna.

Du kan ange charset och collation i slutet av dina CREATE statement.

--
-- Ange teckenkodning för en tabell
--
CREATE TABLE t1 (i INT) CHARSET utf8 COLLATE utf8_swedish_ci;
CREATE TABLE t2 (
    i INT
)
ENGINE INNODB
CHARSET utf8
COLLATE utf8_swedish_ci
;

Lägg även denna konstruktion överst i filen, så vet vi att kopplingen mella klient och databas sker med UTF-8 som teckenkodning.

SET NAMES 'utf8';

#Revision history

  • 2022-01-04: (C, mos) Flyttad till egen artikel i samband med v2.
  • 2019-01-28: (B, mos) Uppdaterad och flyttade reset till nästa artikel.
  • 2018-01-02: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.