Spara SQL-kod i filer

All SQL-kod sparar du i filer, precis som tidigare.

#SQL DDL i program_ddl.sql

All SQL DDL sparar du i filen program_ddl.sql. Där sparar du alla CREATE/DROP satser för tabeller, procedurer, triggers, funktioner och eventuella vyer.

Du kan utgå från filen example/skolan/ddl.sql som finns i ditt kursrepo, om du vill. Den ger dig lite att utgå ifrån och kan göra att du kommer igång snabbare.

#SQL Insert i program_insert.sql

När du fyller databasen med innehåll, eller uppdaterar dess innehåll, så lägger du all sådan SQL i filen program_insert.sql.

Du kan utgå från filen example/skolan/insert.sql som finns i ditt kursrepo. Det ör det enklare att komma igång.

#SQL Rapporter i program_dml.sql

När du gör SQL för SELECT och diverse rapporter och frågor, så samlar du dem i filen program_dml.sql.

#Filer körbara i sekvens

Se till att alla kommandon i respektive fil kan köras i en sekvens och att filerna kan köras i sekvens efter varandra.

Ordningen på filerna är program_ddl.sql, program_insert.sql och program_dml.sql.

#Revision history

  • 2018-01-20: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.