Skapa en root användare

Vi skall skapa en ny användare i databasen, en användare som har samma behörighet som root användaren.

Spara SQL-koden du gör i en fil och döp den till create-user.sql.

Troligen har du redan skapat en sådan användare när du installerade databasen, men här gör vi det en gång till och nu sparar vi alla SQL-konstruktioner i en fil. Att spara konstruktionerna i en fil gör det enkelt att dokumentera, titta tillbaka och återskapa en databas.

#Skapa en ny användare

Dokumentationen för att skapa en ny användare finns i CREATE USER.

Vi skapar användaren maria@localhost och ger användaren fulla rättigheter. Att ge fulla rättigheter gör saker enklare när vi jobbar i kursen. Normalt sett hade man troligen begränsat vilka rättigheter som användaren har, vilka databaser och tabeller som den kan använda och från vilka maskiner den kan ansluta.

Öppna terminalklienten och skriv följande SQL-kod för att skapa en användare som kan ansluta från localhost vilket innebär att databasservern måste finnas på din localhost.

CREATE USER 'maria'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd'
;

Ge användaren fullständiga rättigheter på alla databaser *.*, det blir i princip samma rättigheter som en root-användare som har tillgång till allt.

GRANT ALL PRIVILEGES
ON *.* TO 'maria'@'localhost'
WITH GRANT OPTION
;

Om du vill att användaren skall kunna ansluta från fler platser än bara ‘localhost’ så behöver du skapa ytterligare en användare för ‘maria’@’%’ där ‘%’ anger att användaren kan ansluta från godtycklig host. Om du tex jobbar i Ubuntu/WSL och vill koppla dig till databasservern i Windows måste du ha en % användare.

Kommandot GRANT finns beskrivet i manualen.

Bra, då har vi en användare som har fulla rättigheter i databasservern.

För att vara på den säkra sidan så flushar vi alla privileges så att användaren kan användas direkt. Kommandot FLUSH finns beskrivet i dokumentationen]

FLUSH PRIVILEGES;

#Använd den nya användaren

Nu kan vi använda den nya användaren. Pröva att göra det i terminalklienten. Logga in i terminalklienten med din nyskapade användare.

mariadb -u maria

Det kan se ut så här när du kollar vilken användare du är inloggad med.

MariaDB [(none)]> SELECT USER();
+-----------------+
| USER()     |
+-----------------+
| maria@localhost |
+-----------------+

Du kan även kolla vilka rättigheter användaren har med följande kommando.

SHOW GRANTS;

Vill du kontrollera en specifik användare så går det också bra.

SHOW GRANTS FOR 'dbadm'@'localhost';

Det kan vara bra att kontrollera sådant om man råkar ut för behörighetsproblem.

#Ta bort en användare

Om du behöver ta bort användaren och skapa den igen så kan du droppa (ta bort) den så här.

Kommandot DROP USER finns beskrivet i manualen.

MariaDB [(none)]> DROP USER IF EXISTS 'maria'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

En god idé är att placera denna raden överst i din fil med SQL-kommandon, då kan du alltid köra hela skriptet som en enhet för att återskapa din användare. Om användaren redan finns kommer den att tas bort och då kan sedan återskapa den.

#Kontrollera ditt skript

Dubbelkolla att du har skrivit in alla SQL-kommandon i ditt skript. Detta är viktigt om du senare behöver återställa din databas.

Du bör nu kunna köra skriptet som helhet, antingen via Workbench eller via terminalen. Du kan till exempel köra hela skriptet så här i terminalklienten.

mariadb < create-user.sql

Har du gjort rätt så kommer användaren att tas bort och återskapas och resultatet kommer att skrivas ut.

Kontrollera alltid att det inte skrivs ut felmeddelande i skriptet, då behöver du felsöka genom att avgränsa och rätta till problemet. Felsökning kan man göra genom att köra varje kommando för sig och börja med det översta kommandot i filen.

#Vilken användare skall jag använda?

Du kan nu jobba vidare med antingen “maria” eller “dbadm”. Du kan inte använda en annan godtycklig användare då det kan bli bekymmer vid rättningen längre fram i kursen.

Vill du växla användare så bör det gå bra så här.

mariadb -udbadm
mariadb -umaria

Glöm inte att uppdatera din .my.cnf med det användarnamn som är ditt “default”. Det förutsätter naturligtvis att du har konfigurerat och använder en konfigurationsfil för my.cnf.

#Vilka användare finns på min databas?

För att visa vilka användare som finns på din dator kan du köra följande SQL-sats.

SELECT User, Host FROM mysql.global_priv;

Det kan se ut så här men svaret beror på vilka användare som finns i din databas.

MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.global_priv;
+-------------+-----------+
| User    | Host   |
+-------------+-----------+
| dbadm    | %     |
| maria    | %     |
| dbadm    | localhost |
| maria    | localhost |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql    | localhost |
| root    | localhost |
+-------------+-----------+

Ovan finns med användare ‘dbadn’ och ‘maria’ och de kan ansluta antingen från ‘localhost’ eller från godtycklig host ‘%’.

#Problem och facit?

Om du får problem så finns det i detta fallet ett facit som du kan studera i filen example/sql/v2/create-user-maria.sql.

Troligen kan du skriva lite mer kommentarer i ditt skript, det kan underlätta när man går tillbaka till ett skript för att se vad det gör.

Det kan även testa att köra skriptet så här.

# Stå i rooten av ditt kursrepo
mariadb < example/sql/v2/create-user-maria.sql

#Revision history

 • 2023-01-17: (F, mos) Lade till SQL för att visa vilka användare som finns på systemet.
 • 2022-02-15: (D, mos) Förtydliga vilken användare som skall användas.
 • 2021-12-20: (C, mos) Omskriven inför v2 och MariaDB.
 • 2019-01-24: (B, mos) Bort med överflödigt ;.
 • 2019-01-21: (A, mos) Första versionen.

Document source.