Minnesanteckning

Mina egna minnesanteckningar för saker som kan ingå (mer) i guiden. Eller inte. Tankar om att utveckla guiden.

  • Mer om datatyper?
  • Mer konstruktioner för where?
  • Om memorytabell (index/prestanda)
  • Mer övningar på join, union, outer jon, subqueries.
  • Om group_concat.
  • Hur spara datum, tid och hantera tidzoner.
  • Vilken ordning sker multijoin på?
  • Integritetsregler
  • Self join

#Revision history

  • 2018-01-11: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.