Mer SQL

Nu när vi kan grunderna med SQL så tar vi det ett steg vidare.