Lär mig mer

Att lära sig SQL är en viktig grundkomponent i din förståelse för databasens och dess möjligheter. Men vad behöver jag lära mig mer?

Du behöver förstå grunderna i hur du modellerar en databas. I artikeln “Kokbok för databasmodellering” får du en grund och en metod att jobba enligt.

När man har koll på SQL så kan man titta på vilka ytterligare möjligheter som finns när man vill programmera i databasen. Att programmera i databasen, kan innebära att skapa mer komplexa konstruktioner som inte bara är en INSERT/UPDATE/DELETE eller SELECT.

Här är ett par varianter som kan ligga inom ramen för att programmera i databasen.

Sedan handlar det om att integrera databasen i ett eller flera applikationssammanhang för att jobba med de gränssnitt som slutanvändaren hanterar. Här gäller det att se de möjligheter som finns i respektive programmeringsspråk man väljer.

Om du jobbar med JavaScript i Node.js kan följande artiklar ge dig exempel på hur man kan jobba.

#Revision history

  • 2018-01-11: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.