Kontrollera att filerna fungerar

Vi skall nu kontrollera att vi kan återställa databasen genom att köra de filerna vi skapat.

#Återskapa databasen

Kontrollera att du att du kan återskapa din struktur genom att åteskapa tabellen och lägga in samtliga lärare och därefter köra kommandona som lägger till kompetensen som fält.

Det är alltså följande åtgärder du skall göra.

 1. Skapa tabellen larare med ddl-larare.sql.
 2. Lägg in rader i tabellen larare med insert-larare.sql.
 3. Lägg till kolumnen kompetens med ddl-alter.sql.

Du skall därefter ha en tabell med samtliga lärare och de skall ha kompetensen 1.

Det är alltså följande kommandon du skall köra.

mariadb --table skolan < ddl-larare.sql
mariadb --table skolan < insert-larare.sql
mariadb --table skolan < ddl-alter.sql

Du kan dubbelkolla att du har rätt innehåll genom att summera lönesumman och kompetensen med följande kommando.

SELECT SUM(lon) AS 'Lönesumma', SUM(kompetens) AS Kompetens FROM larare;

Du kan köra kommandot direkt i terminalen så här.

mariadb skolan -e "SELECT SUM(lon) AS 'Lönesumma', SUM(kompetens) AS Kompetens FROM larare;"

Det kan se ut så här när du kör det.

+------------+-----------+
| Lönesumma | Kompetens |
+------------+-----------+
|   245000 |     8 |
+------------+-----------+

Bra, nu vet du att du kan återställa databasen till detta läget. Det är bra inför nästa steg då du skall börja göra uppdateringar i databasen. Blir något fel kan du alltid backa tillbaka hit.

#Revision history

 • 2022-01-03: (C, mos) Egen artikel.
 • 2018-02-09: (B, mos) Mer text om hur återskapa.
 • 2017-12-28: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.