Joina tabell

Vi jobbar vidare med lönerevisionen och joinar två tabeller för att kontrollera hur många % löneökning respektive individ har fått.

Spara den SQL-kod du skriver i filen dml-join.sql.

De frågorna vi vill besvara är alltså följande.

 1. Visa de lärare som inte har fått en löneökning om minst 3%.
 2. Gör en rapport som visar hur många % respektive lärare fick i löneökning.

Låt oss nu lösa dem.

Som en introduktion så kikar du snabbt i refmanualen om JOIN.

#Joina tabeller

För att beräkna hur många % löneökning en lärare har fått så behövs föregående lön och den nya lönen, alternativt påslaget i kronor. Vi har den gamla lönen i en tabell och den nya lönen i en annan tabell. Låt oss slå samman dem och visa informationen från de två tabellerna i en rapport där gammal och ny lön visas på samma rad.

När vi joinar rader på detta viset så behöver vi ett villkor som säger vilka rader som skall kopplas ihop. I detta fallet kan vi använda akronymen, det är nyckeln och kan länka samman rätt rader.

Så här joinar vi två tabeller.

--
-- JOIN
--
SELECT
  l.akronym,
  l.lon,
  l.kompetens,
  p.lon AS "pre-lon",
  p.kompetens AS "pre-kompetens"
FROM larare AS l
  JOIN larare_pre AS p
    ON l.akronym = p.akronym
ORDER BY akronym
;

Det ser ut så här.

mysql> SELECT
  ->   l.akronym,
  ->   l.lon,
  ->   l.kompetens,
  ->   p.lon AS "pre-lon",
  ->   p.kompetens AS "pre-kompetens"
  -> FROM larare AS l
  ->   JOIN larare_pre AS p
  ->     ON l.akronym = p.akronym
  -> ORDER BY akronym
  -> ;
+---------+-------+-----------+---------+---------------+
| akronym | lon  | kompetens | pre-lon | pre-kompetens |
+---------+-------+-----------+---------+---------------+
| ala   | 27594 |     1 |  30000 |       1 |
| dum   | 85000 |     7 |  80000 |       1 |
| fil   | 27594 |     3 |  25000 |       1 |
| gyl   | 27594 |     1 |  30000 |       1 |
| hag   | 30000 |     2 |  25000 |       1 |
| hoc   | 37580 |     1 |  35000 |       1 |
| min   | 49880 |     2 |  40000 |       1 |
| sna   | 45000 |     2 |  40000 |       1 |
+---------+-------+-----------+---------+---------------+
8 rows in set (0.00 sec)

Vi kopplar ihop informationen från två tabeller och matchar de raderna där JOIN-villkoret för ON stämmer. Det ger oss rapporten där läraren visas med sin nya och gamla lön på en och samma rad.

Om vi missar att skriva ett ON villkor så får man en cross-join som innehåller lika många rader som om man multiplicerar antalet rader i de tabeller man joinar.

#Rapport från lönerevisionen

Nu kan vi jämföra och räkna ut förhållandet mellan den gamla och den nya lönen. Det vore trevligt att se både den procentuella höjningen och höjningen i kronor samt ett varningstecken om löneökningen inte uppnår lägsta nivån om 3%.

Dessutom vill man kunna se nuvarande och gamla kompetensen samt skillnaden mellan dem.

 1. Skapa rapporten som visar resultatet enligt nedan.
 2. Spara rapporten som en vy v_lonerevision.

Så här kan det se ut när man lyckats få ihop det. Först med lönerna.

mysql> SELECT
  -> akronym, fornamn, efternamn, pre, nu, diff, proc, mini
  -> FROM v_lonerevision
  -> ORDER BY proc DESC
  -> ;
+---------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+------+
| akronym | fornamn  | efternamn | pre  | nu  | diff | proc | mini |
+---------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+------+
| min   | Minerva  | McGonagall | 40000 | 49880 | 9880 | 24.70 | ok  |
| hag   | Hagrid  | Rubeus   | 25000 | 30000 | 5000 | 20.00 | ok  |
| sna   | Severus  | Snape   | 40000 | 45000 | 5000 | 12.50 | ok  |
| fil   | Argus   | Filch   | 25000 | 27594 | 2594 | 10.38 | ok  |
| hoc   | Madam   | Hooch   | 35000 | 37580 | 2580 | 7.37 | ok  |
| dum   | Albus   | Dumbledore | 80000 | 85000 | 5000 | 6.25 | ok  |
| ala   | Alastor  | Moody   | 30000 | 27594 | -2406 | -8.02 | nok |
| gyl   | Gyllenroy | Lockman  | 30000 | 27594 | -2406 | -8.02 | nok |
+---------+-----------+------------+-------+-------+-------+-------+------+
8 rows in set (0.00 sec)

Sedan tittar vi enbart på kompetensen.

mysql> SELECT
  -> akronym, fornamn, efternamn, prekomp, nukomp, diffkomp
  -> FROM v_lonerevision
  -> ORDER BY nukomp DESC, diffkomp DESC
  -> ;
+---------+-----------+------------+---------+--------+----------+
| akronym | fornamn  | efternamn | prekomp | nukomp | diffkomp |
+---------+-----------+------------+---------+--------+----------+
| dum   | Albus   | Dumbledore |    1 |   7 |    6 |
| fil   | Argus   | Filch   |    1 |   3 |    2 |
| min   | Minerva  | McGonagall |    1 |   2 |    1 |
| sna   | Severus  | Snape   |    1 |   2 |    1 |
| hag   | Hagrid  | Rubeus   |    1 |   2 |    1 |
| hoc   | Madam   | Hooch   |    1 |   1 |    0 |
| gyl   | Gyllenroy | Lockman  |    1 |   1 |    0 |
| ala   | Alastor  | Moody   |    1 |   1 |    0 |
+---------+-----------+------------+---------+--------+----------+
8 rows in set (0.01 sec)

Se till att din rapport ser exakt likadan ut som min. Ta det som en utmaning.

Det kan finnas någon extra svårighet i att lyckas, sök i manualen efter lösningar, kanske handlar det om hur man skriver ett IF-statement inuti en SELECT-sats för att hantera utskriften av “ok/nok”, kanske är det något annat du upplever som utmanande. Kämpa.

#Kontrollera filen

Innan du är helt klar så kontrollerar du att du kan köra samtliga SQL-satser, i en och samma sekvens, i filen du jobbar i.

Lägg också på minnet att denna filen innehåller inslag av DDL som skapar din vy. Se till att ha ordning på dina DROP och IF EXISTS så att filen kan göras oberoende av om vyn fanns innan eller inte.

#Revision history

 • 2022-01-04: (E, mos) Genomgången inför v2 och MariaDB.
 • 2019-01-15: (B, mos) Genomgången och bytte namn på vyn.
 • 2017-12-29: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.