Introduktion

Denna guide/övning/laboration handlar om att komma igång med SQL mot databasen MariaDB. Den består av övningar där du får börja skapa tabeller, fylla dem med innehåll och därefter ställa SQL-frågor för att söka ut och bearbeta innehållet. Övningen tar dig igenom de vanliga förekommande konstruktionerna som du behöver känna till. Lär dig dem och du kommer att ha en god grund för att behärska databaser. De första övningarna är enkla och övningarna mot slutet lite mer utmanande.

Övningen är utvecklad för MariaDB och visar både på standard SQL och på databasspecifika frågar av mer databasadministrativ karaktär.

När det finns hänvisningar till referensmanualen så avses referensmanualen för MariaDB.

Du kan välja att göra övningen i valfri klient. Jag har gjort övningen i MySQL Workbench och terminalklienten.

#Förkunskaper

Du behöver ha tillgång till en databasserver för MariaDB och klienter som Workbench och terminalklienten.

Mitt förslag är att du jobbar lokalt mot en egen databasserver och använder terminalklienten mariadb samt desktopklienten MySQL Workbench. Glöm inte att spara allt du gör i filer.

#Revision history

  • 2019-01-10: (C, mos) Flyttade delar till Inledning samt nya länkar till installation och kom igång med klienter.
  • 2018-03-20: (B, mos) Bort med referens till BTHs labbmiljö.
  • 2017-12-27: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.