Installation

Vi börjar med att kontrollera vår installation genom att skriva ut en del inställningar från databasen och samtidigt provar vi på SQL och skapar användare som vi kan använda för att jobba mot databasen.