Inbyggda funktioner

Vi tittar på en del av de inbyggda funktioner som finns och hur vi kan använda dem när vi skapar rapporter från databasen.

I referensmanualen finns en sektion som bland annat hanterar de inbyggda funktionerna.

Spara dina konstruktioner i filen dml-func.sql.

#Strängfunktioner

Leta reda på stycket som hanterar strängfunktioner.

 1. Skriv en SELECT-sats som skriver ut förnamn + efternamn + avdelning i samma kolumn enligt följande struktur: förnamn efternamn (avdelning). (Tips: Att slå ihop strängar kallas att konkatenera/concatenate).
 2. Gör om samma sak men skriv ut avdelningens namn med små bokstäver och begränsa utskriften till 3 rader.

I sista steget kan det se ut så här.

+------------------------+
| NamnAvdelning     |
+------------------------+
| Alastor Moody (dipt)  |
| Albus Dumbledore (adm) |
| Argus Filch (adm)   |
+------------------------+
3 rows in set (0.00 sec)

#Datum och tid

Titta i stycket med funktioner för datum och tid.

 1. Skriv en SELECT-sats som endast visar dagens datum.
 2. Gör en SELECT-sats som visar samtliga lärare, deras födelseår samt dagens datum och klockslag.

Det kan se ut så här i sista uppgiften.

+-----------+------------+--------------+-----------+
| fornamn  | fodd    | Dagens datum | Klockslag |
+-----------+------------+--------------+-----------+
| Alastor  | 1943-04-03 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Albus   | 1941-04-01 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Argus   | 1946-04-06 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Gyllenroy | 1952-05-02 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Hagrid  | 1956-05-06 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Madam   | 1948-04-08 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Minerva  | 1955-05-05 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
| Severus  | 1951-05-01 | 2017-12-28  | 14:37:37 |
+-----------+------------+--------------+-----------+
8 rows in set (0.00 sec)

#Beräkna ålder

Vi vill nu beräkna och visa lärarnas ålder, kan du hitta en inbyggd funktion som hjälper oss med det?

 1. Skriv en SELECT-sats som beräknar lärarens ålder, sortera rapporten för att visa vem som är äldst och yngst.

Så här kan svaret se ut. Tänk på att åldern ökar med ett varje år och nedanstående facit gjordes för ett par år sedan.

+-----------+------------+--------+
| fornamn  | fodd    | Ålder |
+-----------+------------+--------+
| Albus   | 1941-04-01 |   76 |
| Alastor  | 1943-04-03 |   74 |
| Argus   | 1946-04-06 |   71 |
| Madam   | 1948-04-08 |   69 |
| Severus  | 1951-05-01 |   66 |
| Gyllenroy | 1952-05-02 |   65 |
| Minerva  | 1955-05-05 |   62 |
| Hagrid  | 1956-05-06 |   61 |
+-----------+------------+--------+

#Filtrera per del av datum

Man kan visa delar av datum, till exempel vilken månad alla lärare är födda.

mysql> SELECT
  ->   fornamn,
  ->   fodd,
  ->   MONTHNAME(fodd) AS 'Månad'
  -> FROM larare;
+-----------+------------+--------+
| fornamn  | fodd    | Månad |
+-----------+------------+--------+
| Alastor  | 1943-04-03 | April |
| Albus   | 1941-04-01 | April |
| Argus   | 1946-04-06 | April |
| Gyllenroy | 1952-05-02 | May  |
| Hagrid  | 1956-05-06 | May  |
| Madam   | 1948-04-08 | April |
| Minerva  | 1955-05-05 | May  |
| Severus  | 1951-05-01 | May  |
+-----------+------------+--------+
8 rows in set (0.00 sec)

Om man vill filtrera och bara visa de som är födda i maj månad kan man göra funktionsanrop i WHERE-delen.

mysql> SELECT
  ->   fornamn,
  ->   fodd,
  ->   MONTHNAME(fodd) AS 'Månad'
  -> FROM larare
  -> WHERE MONTH(fodd) = 5;
+-----------+------------+--------+
| fornamn  | fodd    | Månad |
+-----------+------------+--------+
| Gyllenroy | 1952-05-02 | May  |
| Hagrid  | 1956-05-06 | May  |
| Minerva  | 1955-05-05 | May  |
| Severus  | 1951-05-01 | May  |
+-----------+------------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)

Gör en egen rapport för att pröva på hur du skriver funktionsanropet i WHERE-delen.

 1. Visa de lärare som är födda på 40-talet.

#Kontrollera filen

Innan du är helt klar så kontrollerar du att du kan köra samtliga SQL-satser, i en och samma sekvens, i filen du jobbar i.

#Revision history

 • 2022-01-04: (E, mos) Genomgången inför v2 och MariaDB.
 • 2019-01-15: (B, mos) Manuallänken går nu till 8.0.
 • 2017-12-28: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.