Fyll databas med innehåll

Du skall lägga till grunddata i tabellerna.

#Lägg till lärare och kurser

Du skall lägga till rader i tabellerna larare2 och kurs2.

Lägg till de lärare och kurser du haft tidigare.

Lägg till dig själv som lärare.

#Lägg till program

Skapa två program, dvs lägg till två rader i programtabellen program2. Det ena programmet heter “Det snälla trollkarlsprogrammet” med programkoden “SNÄLL” och snape som programanasvarig. Det andra är du programansvarig för och det har programkoden “LURIG” och heter “Det luriga trollkarlsprogrammet”.

Så här kan det se ut i tabellen program2 när du är klar, om man bortser från att du troligen inte heter mos.

mysql> SELECT * FROM program2;
+--------+----------------------------------+----------+
| kod  | namn               | ansvarig |
+--------+----------------------------------+----------+
| LURIG | Det luriga trollkarlsprogrammet | mos   |
| SNÄLL | Det snälla trollkarlsprogrammet | sna   |
+--------+----------------------------------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)

#Revision history

 • 2018-01-20: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.