Introduktion

Denna guide är till för att visa hur du kommer igång med me-sidan i kursen design. Me-sidan i kursen är central och kring den bygger du olika teman, styler och du fyller me-sidan med innehåll på olika sätt.

Me-sidan bygger på ett ramverk Anax Flat som är ett flat file content ramverk där man främst bygger webbplatsens innehåll i ren text i formatet Markdown.

Ramverket som används är detsamma som ligger till grund för webbplatsen dbwebb.se.

#Förkunskaper

Du behöver vara bevandrad i tekniker kring HTML och CSS samt i allmänhet veta grundläggande koncept kring hur webbplatser är uppbyggda och hur webbservrar fungerar. Ramverket är byggt i PHP och guiden innehåller delar där man kan redigera PHP-kod för att förändra sidornas utseende och innehåll.

Tanken är att du har gått igenom kursen htmlphp innan du påbörjar denna guiden.

#Labbmiljö

Kursen design innehåller den labbmiljö som krävs för att du skall kunna komma igång och jobba med ramverket.

#Källkod på GitHub

Själva grunden till me-sidan ligger i repot anax/anax-design-me under organisationen Anax.

Style-kod såsom CSS/LESS/SASS som ligger till grund för delar i webbplatsens tema ligger under organisationen Desinax.

#Revision history

  • 2018-03-13: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.