Installera Anax Flat

Med verktyget anax kan du nu scaffolda fram en webbplats.

Först tittar vi vilka möjligheter som anax erbjuder.

anax list

Du får fram en lista med möjliga val att scaffolda, det är två som är intressanta i vårt sammanhang.

anax-flat-site         Create a site using Anax Flat.
design-me           Create a me-site for the design-course.

Vi kan kolla mer detaljer om de båda varianterna.

anax list anax-flat-site
anax list design-me

Förbered dig att scaffolda fram de båda varianterna genom att gå till en katalog där du vill jobba och där din webbserver kommer åt filerna. Kör sedan följande kommandon.

anax create a anax-flat-site

Du har nu en katalog som heter a/, öppna din webbläsare mot a/htdocs och du ser en installation av Anax Flat.

Gör sedan om det en gång till med följande kommando.

anax create b design-me

Du har nu en katalog som heter b/, öppna din webbläsare mot b/htdocs och du ser en installation av me-sidan för design-kursen. Installationen baseras på Anax Flat med lite anpassningar.

#Revision history

 • 2018-03-13: (A, mos) Första versionen, uppdelad av större dokument.

Document source.